Toomas Šadeiko ajaveeb

Türi volikogusse jõudev eelnõu tekitab küsimusi

Töomas SadeikoPoolteist kuud tagasi meenutasin lugejatele Türi vallavolikogu 20 aasta taguseid valimisi ja tegevusi. Lubasin siis, et vaatamata sellele, et enam volikokku ei kandideeri, jälgin edaspidi huviga koduvallas toimuvat.

Seni on volikogu uus koosseis pidanud kaks istungit. Mõlemad on kulgenud ootuspäraselt: erinevalt Paidest on koalitsiooni kokkulepped pidanud, hääletusmasin on töötanud tõrgeteta ning tähtsad positsioonid on jaotatud nii, nagu kavandatud.

Volikogu kolmanda istungi eel on minu poole pöördunud murelikud haridusvaldkonna inimesed, mis omakorda on mind sundinud volikogu liikmete poole pöörduma.

Nimelt on tänase istungi päevakorras – küllap vist tähtsaima küsimusena – vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja koosseisu käsitlev eelnõu, mille on koostanud vallavanem. 

Valla kodulehel on sellele eelnõule millegipärast kehtestatud juurdepääsu piirang, kuid vallavolinikele teadaolevalt näeb eelnõu ette kinnitada senise kuueliikmelise vallavalitsuse kui täitevorgani asemel uus koosseis viieliikmelisena.

Häda poleks sellest ju midagi, kuid haridusinimesi teeb murelikuks, et koosseisu «kokkuhoid» on väidetavalt saavutatud sellega, et valitsuses ei ole haridus- ja kultuurivaldkonna esindajat. Vaatamata sellele, et kulutused haridusele, noorsootööle, kultuurile, seltsitegevusele ja spordile moodustavad eelarvest rohkem kui 50% ning vallavalitsuse hallatavast 18 allasutusest, mille tegevust tuleb koordineerida ja ka kontrollida, tegeleb 16 just ülalloetletud valdkondadega.

Viimastest omakorda moodustavad lõviosa ehk 12 haridusasutused. Samal ajal on kuuldu põhjal kinnitamiseks esitatavas vallavalitsuses jätkuvalt broneeritud koht «portfellita ministrile» ehk lahtiseletatult ühegi alluva, ühegi kureeritava allasutuse ja vastutuseta arendusjuhile.

Kohaliku omavalitsuse seaduse § 49 eeldab, et valitsuse liikmed koordineerivad vallavalitsuse tegevusvaldkondi ja korraldavad struktuuriüksuste valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kuidas siis suurima ulatuse ja eelarvega osakond Türi valla juhtimisest üldse välja jäetakse?

Väidetavalt on lugupeetud vallavanem lubanud ametiasutuse hariduse ja kultuuriosakonna haldusalasse kuuluvaid tegevusvaldkondi valitsuse tasemel isiklikult kureerida.

Eemaltvaatajale jääb siiski küsimus, kas suurepärase valimistulemuse teinud hea esinemisoskusega kõikjale jõudev (vähemalt valimiste eel) lootustandev poliitik seekord siiski oma multifunktsionaalseid võimeid ja teadmisi ning ajaressurssi üle ei hinda.

Pealegi – kes toob vallavalitsuse ette loetletud valdkondade probleemid ja mured ning pakub neile lahendusi vallavanema pikema äraoleku, näiteks puhkuse ajal?

Kas hakkab vallavanem isiklikult korraldama haridusasutustes teenistuslikku järelevalvet, mis nõuab nii valdkonna põhjalikku tundmist kui ka aega süvenemiseks? Või pole süvenemist ja põhjalikkust nendes valdkondades vajalikud? Tundub, et küsimusi jagub.

Kui valitsuse sellise koosseisu põhjus on hoopis ametiasutuse lühike pink haridusvaldkonnas, siis võiks ju kaaluda asjatundjate kaasamist väljastpoolt ametiasutust.

Inimesed, kes tunnevad valdkonda, on seda juhtinud ning keda tõenäoliselt ka osakonna töötajad ja allasutuste juhid aktsepteerivad, on ju vallas olemas.

Kõigest ülaltoodust tulenevalt teengi lugupeetud volikogu liikmetele ettepaneku enne istungit hoolega tutvuda, mis on vallavalitsuse moodustamise ja töö korralduse kohta kirjas kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduses ning valla ja vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärustes.

Seejärel võiks tõsiselt kaaluda, kas esitatud eelnõuga on pakutud parim lahendus Türi valla kõigi eluvaldkondade tasakaalustatud juhtimiseks ja arendamiseks lähiaastatel.