Toomas Šadeiko ajaveeb

Türi volikogusse jõudev eelnõu tekitab küsimusi

Loe edasi...Poolteist kuud tagasi meenutasin lugejatele Türi vallavolikogu 20 aasta taguseid valimisi ja tegevusi. Lubasin siis, et vaatamata sellele, et enam volikokku ei kandideeri, jälgin edaspidi huviga koduvallas toimuvat.

Seni on volikogu uus koosseis pidanud kaks istungit. Mõlemad on kulgenud ootuspäraselt: erinevalt Paidest on koalitsiooni kokkulepped pidanud, hääletusmasin on töötanud tõrgeteta ning tähtsad positsioonid on jaotatud nii, nagu kavandatud.

Volikogu kolmanda istungi eel on minu poole pöördunud murelikud haridusvaldkonna inimesed, mis omakorda on mind sundinud volikogu liikmete poole pöörduma.

Loe edasi...

Kakskümmend aastat hiljem

Loe edasi...Eellugu

Septembrikuu keskel leppisin Türi Rahvalehe toimetajaga kokku, et nüüd, kus ma ise enam ei kandideeri, kirjutan volikogu valimistele eelnevasse lehte loo, kus võtan kokku enda 20 aastase tegevuse Türi Vallavolikogus ja annan valijale erapooletuid soovitusi, mida pidada oluliseks volikokku kandideerijate seas valiku tegemisel. Isegi loo mahus leppisime põhimõtteliselt kokku. Suur oli aga minu üllatus, kui lehe ilmumisele eelnenud päeva lõuna ajal teatati mulle ruumipuudusele viidates, et minu kirjatööd ei ole ikka võimalik avaldada. Minu jaoks muutis asja koomiliseks toimetaja ettepanek avaldada valimisteemaline artikkel oktoobris, ehk nädal peale valimisi. Kas tegu võis olla survega valla maksumaksja raha eest ilmuva lehe toimetajale, selle jätan lugeja otsustada. 

Loe edasi...

Asevallavanema antud allkiri ei maksa midagi

Loe edasi...Jälle on käes igaaastane tunnustamiste tippaeg. Tublimatele jagatakse aumärke, mälestusesemeid ja tänukirju. Vahel tehakse seda ka aastapäevade vahelisel ajal. Aga vahel juhtub, et toredal ettevõtmisel on ootamatud  järelmõjud, vähemalt meie koduvallas.

Loe edasi...

Insener peaks täpne olema

Mõni aeg tagasi ilmus Järva Teatajas Türi Vallavolikogu esimehe Raivo Pingi kirjutatud lugu valla lasteaedade rahastamisest. Lugesin seda ja uurisin lisatud tabelit – kõik tundus tore olevat, aga...

Oleme R. Pingiga lõpetanud sama kõrgkooli ja kuuldavasti õppinud elektriinseneriks samal erialal. Tõsi, minu õpiaastad jäävad paari aastakümne võrra varasemasse aega. Pikka aega olid mul meeles tolleaegse kateedrijuhataja Hugo Tiismuse sõnad, kes ikka ja jälle toonitas tudengitele, et insener peab olema täpne ja konkreetne nii oma tegudes kui kirjatöödes. Ja et neis avaldatud andmed peavad olema 100% tõesed ning vajadusel ka võrreldavad.

Loe edasi...

Tassist kohvist, lasteaia kohatasust ja pedagoogide palkadest

Loe edasi...Novembrikuu istungil arutas vallavolikogu mitut hariduse ja noortega seotud eelnõud. Koalitsiooni häältega lõpetati edukatele noortele preemiate maksmine ning kitsendati õppetoetuse võimalike saajate ringi väga hea õppeedukusega õpilaste väljajätmisega.  Samal ajal tõstsid volinikud üksmeelselt valla eelarvest tasustatavate pedagoogide palgamäära, sest nagu volikogu esimees R.Pink  eelmises RL-s kirjutas: „Oleks kohatu, kui võrreldes aineõpetajatega jääksid valla palgal olevad haridustöötajad kehvemasse seisu." Tõe huvides tuleb siiski öelda, et kuu aega varem koostas vallavalitsus eelnõu, mille kohaselt oleks 2013 aastal pedagoogide töötasu jäänud muutmata. Hariduskomisjoni ettepanekul otsustati volikogu eestseisuses seda eelnõud siiski volikogule mitte esitada.

Loe edasi...

Kas hirmul on ikka suured silmad?

Loe edasi...Kuu aega tagasi tõdesin, et minu jaoks on hirmutav, kui põhitegevuse kulude ühe olulise kokkuhoiu kohana nähakse vallas lähiaastatel haridusvaldkonda. Vastukajana sellele olen poliitikute suust kuulnud lohutussõnu, et tegelikkuses asi hull ei ole ja pealegi olevat ju võimalik lisavahendeid hankida projektipõhiselt. Ehk teiste sõnadega – minu puhul on hirmul lihtsalt suured silmad.

Loe edasi...