Lauri Beekmanni ajaveeb

Alkoholi mõõduka tarvitamisega kaasnevatest riskidest

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht loo Suurbritannias ette pandud ideest panna alkoholipudelitele hoiatavad pildid. Loo järel teatas EPL-i ajakirjanik, et nad sooviksid süveneda veel nendesse mõõduka tarvitamise riskidesse ja palusid mul saata lisainfot.

Täna see teine lugu ka ilmus. Lisan siia alla ka Eesti Päevalehele vastuseks saadetud kirja, kus tõin välja terve nimekirja erinevatest uurimustest, mis kinnitavad ka mõõduka alkoholi tarvitamisega kaasnevaid ohte.

Ma mõtlen, et siin on vähemalt kaks poolt. Keegi ei sea (alkoholitootjad kaasa arvatult) küsimuse alla seda, et alkoholi liigtarvitamine on ohtlik ja toob kaasa ka erinevaid terviseriske. Arvatakse aga, et mõõdukas tarvitamine ei ole mitte ainult ohutu, vaid südameveresoonkonna haigustele ka tervislik. Seda on osad uurimused tõesti näidanud. Samas, mida enamuses ei teadvustata, et need uurimused on seda väikeste koguste südant kaitsvat efekti näidanud vaid vanematel meestel ja menopausi järgsetel naistel. Noorte puhul seda positiivset mõju ei ole. Samas on selge.et kui väikesed kogused omavad väikest kaitsvat mõju südamehaiguste vastu, toob see organismile kaasa teised riskid.

Tõuseb insuldi riskhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2688194

Negatiivne mõju liiklejale: Euroopa Alkohoistrateegia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0625en01.pdf lk 9 kõige viimane viide (28) nimetab 112 uurimuse põhjal tehtud metaanalüüsi, mis kinnitab, et negatiivne mõju algab vere alkoholisisalduse tõusmise hetkest nullist.

Alkoholi koosmõju ravimitega: Alkohol võib tuua kaasa negatiivseid tagajärgi enam kui 100 erineva ravimi tarbimisel. Pikem nimekiri uuurimustele:http://findarticles.com/p/articles/mi_m0847/is_n4_v14/ai_11881280/pg_7/

Kokkuvõtlik ja hea materjal siin:http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Medicine/medicine.htm

Vähirisk: Kordan siis viidet sellele hiljutisele uurimusele, mille kohaselt ka üks alkoholiühik päevas suurendab rinnavähi riski 5% võrra.http://www.health24.com/news/Breast/1-897,73557.asp

Siia võib veel ohtralt viiteid lisada:http://www.medpagetoday.com/HematologyOncology/BreastCancer/29392

http://www.theheart.org/article/944091.do

Et tegemist pole uue avastusega, siis ka üks vanem uurimus:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3574368

Mõõduka tarvitamise ja soolestikuvähi vahel on samuti seost täheldatud:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3189277

USA vähiliit soovitab siiski riskide minimiseerimiseks meestel juua mitte enam kui kaks ühikut päevas ja naistel mitte enam kui 1 ühik päevas.http://www.cancer.org/Cancer/CancerCauses/DietandPhysicalActivity/alcohol-use-and-cancer See on siis kaks korda vähem kui Eesti TAI poolt välja öeldud piirid.

Alkohol on samas vähkitekitavate ainete kategoorias koos tubaka ja asbestiga. Seda ütles näiteks hiljuti välja Austraalia valitsuse poolt rahastatud kampaania. Julgeksin arvata, et Eesti elanikkond seda eriti üldse ei teadvusta, et alkohol on vähkitekitav aine.

Sünnidefektid: kahjulik mõju loote aju arengulehttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1530-0277.2012.01819.x/abstract

Mõõdukas tarvitamine ja lapse surnult sündimise oht:http://aje.oxfordjournals.org/content/155/4/305.full

Mahukas metaanalüüs: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9511170

Just hiljuti, juunikuus, tulid taanlased välja uurimusega, mille kohaselt siiski vähene alkohol mingit riski ei oma. Sellele vastasid ja selle uurimise ekslikke järeldusi kommenteerisid Washingtoni Ülikooli teadlased. Washintoni Ülikoolis muide tuvastati esmakordselt (1973) fetaalne alkoholisündroom.http://depts.washington.edu/fasdpn/pdfs/astley-grant-Washington.pdf

Sõltlased: kes on alkoholisõltuvuses olnud nende jaoks ei ole mõõdukas tarvitamine kindlasti ohutu perspektiiviga.

Negatiivne mõju unele: ka mõõdukas alkoholi tarvitamine võib häirida und.http://www.foxnews.com/health/2012/06/11/even-moderate-drinking-may-disrupt-sleep/

Peensool: mõõduka tarvitamisega kasvab peensoole häirete risk:http://www.newswise.com/articles/moderate-alcohol-consumption-is-associated-with-small-intestinal-bacterial-overgrowth-just-one-drink-per-day-may-be-cause-of-gi-woes-like-bloating-gas-abdominal-pain-diarrhea

Vigastused: Kuna liikluses kasvab vere alkoholisisalduse tõusuga riski ulatus, on vaid loogiline, et see risk puudutab ka igasugust liikumist. Uurimus, mis näitab, et ka mõõduka tarvitamise puhul kasvab vigastuste oht ja seda muidugi eriti eakamatel inimestel: http://www.dnaindia.com/health/report_heavy-moderate-drinkers-at-increased-injury-risk_1599239

Tegelikult on teadlased esitanud väljakutse ka vähese alkoholi positiivsele mõjule südameveresoonkonnale. Nimelt on hilisemad analüüsid näidanud, et need uurimised, mis selle kasuteguri on esile toonud, seadsid alkoholi mittetarvitavate kontrollrühma ka endised alkoholi tarvitajad, kellest osad olid alkoholist loobunud juba kehvaks läinud tervise pärast.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478320

Teised analüüsid on näidanud, et teatud posiitivne mõju, mida on täheldatud mõdukate tarvitajate seas, tuleneb tõenäoliselt hoopis nend teistest terviseharjumustest ja -käitumisest. Mõdukad tarvitajad on keskmisel karsklastest rikkamal järjel, parema toitumisega, sportimisvõimalustega jne.http://www.nbr.co.nz/article/moderate-drinkers-live-longer-partly-due-wealth-disability-factors-104889

Ja ikkagi kõige aluseks on fakt, et alkoholi näol on tegemist sõltuvusainega. Fakt on samuti ka see, et sõltlaseks saab jääda vaid see, kes tõstab esimese klaasi. :-) Osad inimesed on sõltuvusega vastuvõtlikumad kui teised, paraku ei tea seda keegi aga ette.

Karskusliiduna me ei unista maailmas, mis oleks alkoholivaba, seda ei tule nagunii. Meie liikmeskonnas on ka inimesed, kes tarvitavad alkoholi vähesel määral. Kuid meie eesmärgiks on küll juhtida ka tähelepanu, et alkohol tekitab kahju ka väikestes kogustes. Igasuguse liberaalse alkoholipoliitika aluseks on arusaamine, et inimesed suudavad tarvitada mõõdukalt ja et sellisena on alkohol täiesti ohutu. Kindlasti ei ole ja kindlasti ei jää ükski kogukond, kus alkoholi tarvitatakse mõõdukalt tarvitavaks kogukonnaks.

Kui saan veel kuidagi abiks olla, andke vaid märku.

Parimate soovidega

Lauri

Karskusliidust