Lauri Beekmanni ajaveeb

Alkoholireklaami keelustamisest Rohelise Raamatu töörühmas

Täna toimus Sotsiaalministeeriumis alkoholipoliitika Rohelise Raamatu alkoholireklaami töörühma esimene koosolek. Ümarlauas, kus on rohkearvuliselt esindatud ka tööstuse esindajad, jäid kõlama mitmed väited, mis motiveerisid mind veel tagantjärele kirjutama mõningaid selgitusi. Nimetaks selle kirja siis avalikuks kirjaks töörühma liikmetele ja jagaks seda ka siin teiega.

Tervist!

Tahaksin mõne Karskusliidu poolt esitatud meetme selgitamiseks ja põhjendamiseks veidi tausta lisada. Ja vaevalt et teil ju nädalavahetusel ikka muud on teha kui lugeda ühe karskusliitlase targutusi J

Miks toetame alkoholireklaami lauskeeldu? Meie koosolekust jäi kõlama mõte, et tubakareklaami keeld on arusaadav, kuna igasugune suitsetamine on tervisele kahjulik ja et alkoholireklaami põhjenduseks ja õigustuseks on vastutustundliku ja mõõduka alkoholi tarvitamise idee, mis probleeme justkui kaasa ei too.

Rõhutaksin kõigepealt veelkord, et alkoholi puhul me oleme otsustamas, kas ühe psühhoaktiivse ja sõltuvust tekitava aine reklaamimist lubada või mitte. Isegi kui mõõdukates kogustes alkoholi tarvitamine oleks riskivaba, pole ju mitte mingit garantiid ega alust väita, et vastutustundlik alkoholireklaamimine toob endaga kaasa ainult mõõdukat alkoholitarvitamist. Uuringutele toetudes on reklaamimine seotud alkoholi tarvitamise kasvuga ja seega on see seotud ka nende selgelt probleemsete alkoholi tarvitamise viisidega (nagu seda on näiteks ka igasugune alaealiste joomine). Rõhutaksin siis veelkord meie vaatenurka – me ei saa seostada alkoholi reklaamimist ainult mõõduka tarvitamisega ja vaadata probleemset tarvitamist, kui läbinisti mingitest muudest faktoritest sõltuvat probleemi.

Valitsev arusaamine kipub olema, et alkoholi tarvitamine on täiesti normaalne ja ilma oluliste riskideta tegevus. Normaalseks peetakse muidugi niinimetatud mõõdukat tarvitamist (seda defineeritakse muidugi üsna laialt), aga samas vast siiski ka vahete-vahel sõpradega koos olles ja lõbusas kontekstis veidi üle piiri minemist. Probleemi nähakse purjusolekus, mis toob kaasa selgeid kahjusid ja probleeme.

Väidame, et selline valitsev arusaamine on ohtlik ja kahjulik ning see on ka oluline osa sellest alusest, millel me alkoholiprobleem seisab. Sellise arusaamisega me õigustame alkoholi lahutamatu osana meie ühiskonnast, sotsiaalsest läbikäimisest. Miks aga näeme seda probleemina?

Ka mõõdukas ja üsna minimaalne joomine on tõsiseid riske sisaldav! Alkohol on vähkitekitav aine. Märtsi lõpus avaldati Heidelbergi Ülikooli meta-analüüs, mille kohaselt ka vaid ühe alkoholiühiku joomine päevas tõstab naiste rinnavähi riskihttp://alcalc.oxfordjournals.org/content/early/2012/03/14/alcalc.ags011.abstract Naised, kes on erilises riskirühmas (kelle suguvõsas on näiteks varem rinnavähki esinenud) peaksid teadlaste hinnangul alkoholist täielikult hoiduma. Samuti märtsi lõpus algatas Austraalia valitsus tervisekampaania, mille sõnumiks on, et alkohol kuulub samasse vähki tekitavate ainete kategooriasse kui tubakas ja asbest.

Alkohol on sõltuvusaine, mis tähendab, et paljude inimeste jaoks ei saa ka vähene tarvitamine olla aktsepteeritavaks tegevuseks. Teadus ei oska siiamaani öelda, miks üks inimene jääb sõltuvusse ja teine ei jää. See aga ka tähendab, et keegi ei tea jooma hakates, kas tema jaoks sõltuvus on välistatud või mitte. Alkohol on välistatud rasedate, rinnapiimaga imetajate, USA guidelines ´de järele ka rasedust planeerivate naiste jaoks ning on kaudseks riskikäitumiseks aktiivset seksuaalelu elavatele naistele. Alkohol ei sobi mingis koguses kokku teatud ravimite koostarvitamisega. Kuna alkohol on depressant, ei sobi see depressioonis inimestele. Kui teil kohe midagi ei peaks teha olema, siis soovitan lugemiseks – http://arvamus.postimees.ee/292399/lauri-beekmann-vahemuse-poliitika/

Tõenäoliselt enamik tunneb ja teab seda briti teadlaste analüüsi, mis seadis alkoholi illegaalsete ja legaalsete sõltuvusainete ohtlikkuse nimekirjas esimesele kohale –http://www.bbc.co.uk/news/uk-11660210 Otseloomulikult on ohud ja kahjud kasvavas suhtes alkoholi tarvitamise kasvuga, kuid nagu ennist mainisin, me ei saa kuidagi seostada reklaamimist vaid mõõduka tarvitamisega.

Kokkuvõtlikult – meie arvates ei ole alkoholi reklaamimine kuidagi põhjendatud ja selle lubamine rajaneb meie hinnangul ebaadekvaatsel arusaamisel alkoholist kui ainest.

Rahulikku nädalavahetust soovides
Lauri
Karskusliidust