Iga mees ei ole Türi valla püsielanik

Jaan Arvola volikogu eesMõned kuud tagasi  pöördusin koos  Vello Ohuga õiguskantsleri poole küsimusega, mis oli ajendatud sellest, et  vallavolikogu aseesimees Jaan Arvola oli Türi valla avalikkust kahe aasta jooksul eksitanud  oma elukoha suhtes.

Rahvastikuregistri kande järgselt oli selleks  eramaja Türi linnas, kus nagu hiljem selgus, ei ole volikogu aseesimees mitte kunagi tegelikult elanud ega kavatsenud elada.  Ka sinna  registreeris ta ennast  viimasel võimalikul päeval ja üksnes selleks, et saaks kandideerida ja valida Türi  valla püsielanikuna. Pikaajaline valeandmete alusel enda esitlemine Türi valla püsielanikuna, mis moonutas valimistulemusi, saigi põhjuseks, miks  pöördusime õiguskantsleri poole. Paljud on sellist küsimuse esitamist nimetanud tühjaks norimiseks ja öelnud, et nii peabki olema ja kõik on õige.  Eestis on näiteid, kus niisugune lihtsameelne käsitlus on muutnud  kogu vallavolikogu koosseisu (Alajõe vald, Paldiski linn). Me ei peaks Türi vallas samasugust mentaliteeti kultiveerima, kus valeandmete esitajad pannakse „püsielanikuna“ valda juhtima. Ka õiguskantsler leidis, et üksnes rahavastikuregistri kanne, milles on näidatud aadress, kus tegelikult ei elata, ei tee kellestki püsielanikku ja valeandmete esitamist võib käsitleda seaduserikkumisena.

Tsiteerin siinkohal õiguskantslerit: “... valimisõiguse saamiseks valeandmete esitamine  on taunitav ning vastava kohaliku omavalituse üksuses tegelikult püsivalt elavate isikute õiglustunnet riivav. Ilmselt on oma osa selles ka asjaolul, et Eesti ühiskonnas pole veel piisavalt teadvustatud, et ametliku dokumendi või muu hüve või tulu saamiseks ametiasutusele valeandmete esitamine on koguni kuritegu, mis on karistatav rahalise karistusega või kuni üheaastase vangistusega (karistusseadustiku § 280).”   Võiksin õiguskantsleri samalaadsete tsitaatidega jätkata.

Tegelikult leidis volikogu aseesimehe valeandmete esitamine Türi valla valimiskomisjonile üheselt kinnitust seoses Türi linna majaomaniku avaldusega Türi Vallavalitsusele rahvastikuregistri kande muutmiseks põhjendusel, et „nimetatud isik (st Jaan Arvola) ei kasuta ega oma õigust antud eluruumi kasutamiseks“. 

Ja veel: „Kuna püsielaniku mõiste KOVVS (kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse) § 5 lõikes 1 on määratletud rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressi kaudu ning rahvastikuregistrisse peaks üldjuhul olema kantud selle elukoha aadress, mida isik kasutab püsivalt elamiseks, siis olen seisukohal, et KOVVS § 5 lõikes 1 ongi mõiste „püsielanik“ kaudselt ehk viite kaudu sisustatud selle elukoha aadressi kaudu, mida isik kasutab püsivalt elamiseks.“

Kuna õiguskantsleri hinnangul peaksid rahvastikuregistri seaduse regulatsiooni kohaselt rahvastikuregistrijärgne elukoht ning isiku püsiv elukoht kokku langema, siis leiame, et Jaan Arvola on rikkunud seadust ja palume vallavolikogu valimiskomisjonil õiguskantsleri vastuste valguses tegeleda küsimusega uuesti ja  sisuliselt.  Omalt poolt luban, et  ei jäta selguse saamiseks kõiki juriidilisi võimalusi  kasutamata.

Õiguskantsleri tervikvastust saab lugeda: http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/seisukoht-pusielaniku-moiste