Indrek Nauri ajaveeb

Türi Elamu OÜ ebaseaduslikust tegevusest. Üleskutse teatada Türi Elamu ülbest ja üleolevast käitumisest.

Andke teada Türi Elamu ebaseaduslikust tegevusest!Minu poole on pöördunud mitmed Türi linnas asuvate kortermajade elanikud, kes kurdavad, et Türi Elamu OÜ omastab korteriomanike raha.

Teatavasti koosneb kortermaja elanike kortermaja haldamise arve mitmest komponendist: küttekulust, veekulust, üldelektrist, hooldamis-ja halduskulust jne ehk osad on otsekulud, teised vahenduskulud.

OÜ-ga Türi Elamu sõlminud majaelanikud tasuvad maja haldamis- ja hoolduskulusid otse OÜle Türi Elamu, ülejäänud kulude (soojus, üldelekter, vesi) osas on OÜ Türi Elamu kulude vahendaja. 

Seaduse järgi on korteriomanikud volitanud valitsejat ka tegelema võlgnikega. Selle asemel, et tegeleda võlgnikega ja nõuda raha võlgnikelt kohtu kaudu välja, võtab Türi Elamu teiste majaelanike poolt tasutud remondifondi (hooldamiskulud) raha endale tuues ettekäändeks osade korteriomanike võlgade olemasolu.

Selline käitumine on ebaseaduslik ja ei vasta korteriomandiseaduse §-le 21, mis sätestab, et valitseja tegutseb korteriomanike huvides ja ta peab valitsema korteriomanike ühiseid rahalisi vahendeid. Seadus ei sätesta valitsejale õigust omastada remondifondi raha.

Kuna OÜ Türi Elamu juhatuse tegevus on süstemaatiline, siis peaks juhatuse  järelevalvega tegelema osaühingu nõukogu.

Peale selle kurdavad mitmed korteriomanikud osade TE-s töötavate tegelaste sovjeediaegsest ülbest ja üleolevast käitumisest . Tõenäoliselt ei tea TE-s töötavad inimesed et nemad on töövõtjad ja korteriomanikud tellijad.

Siinkohal kutsun korteriomanikke üles teatama allakirjutanule TE ebaseaduslikust ja ebaeetilisest käitumisest. Asume üheskoos sovjeediaegse käitumise vastu.

Vaatame kas TE omanik Türi vald ka sallib sellist käitumist?