Indrek Nauri ajaveeb

Konkurentsi arendamine Türi moodi

Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas KuppMöödunud aasta lõpus kuulutas Türi vallavalitsus välja minihanke, mille eesmärgiks oli leida soodsaim pakkumine Türi linna jõulukaunistustega ehtimiseks ja hilisemaks mahavõtmiseks. Seda tööd iga mees teha ei saa ega või, kuna tegemist on elektritööga, mis eeldab Majandustegevuse registri registreeringut.

Hankel osalemiseks saadeti kolmele ettevõtjale välja pakkumiskutsed: esimene saadeti Türil tegutsevale ilma elektriööde litsentsita katusetöödega tegelevale äriühingule. Teise kutse sai Tallinnas tegutsev üks Põhjamaade suurimaid elektrivõrkude ehitamisega tegelev äriühing ja kolmanda Türi vallavolikogu esimehele kuuluv elektritööde luba omav äriühing. Arvake ära, kes võitis hanke?

 Käesoleva aasta aprillis otsis Türi vald elektriettevõtjat, kes vahetaks ära Türi kooli pargi valgustid ja remondiks piksekaitsme. Selle hanke jaoks ei saadetud ühelegi elektriettevõtjale kutset välja. Hanketeade avaldati Türi valla veebilehel, kuid ainult 6 tunniks! Arvake ära, milline ettevõte võitis  hanke? Loomulikult Türi vallavolikogu esimehele kuuluv äriühing. Olukorda hinnates võiks  asjaosalistelt küsida: Kas 6 tundi on ikka piisav aeg konkurentsi tekitamiseks?

Osalised kinnitavad kindlasti, et kõik on juriidiliselt korrektne (JOKK), kuna Türi vallas 2012.a. vastu võetud hankekorra kohaselt võib asjade- ja teenuste ostmisel, kui need jäävad alla 5000 euro teha minihanke. Sealjuures lähtutakse minihankel riigihanke korraldamise põhimõtetest.

Riigihankeseaduse § 3 lg 1 sätestab riigihanke korraldamise põhimõtte mille järgi peab hankija rahalisi vahendeid kasutama säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumiste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

Mis konkurents tekib kui hanke kuulutus pannakse üles ainult 6 tunniks ainult valla veebilehele? Selline asjaajamine ei taga valla raha säästlikku kasutamist. Kuna parima hinna ja kvaliteedi suhe jääb välja selgitamata. Samuti võimaldab 5000 eurose piirmäära seadmine minihangetele planeeritud töid jagada mitmeks erinevaks hankeks, kusjuures töö iseloom jääb sisuliselt samaks.

Olukord, kus konkurents elektritöödel välistatakse on kestnud Türil aastaid. Türi valla elanikud tegelikult ei tea, kas vallavolikogu esimehe äriühingule igal aastal üle 50 000 euro tasutu on turuhind, kuna konkurentsi pole tekitatud. Tekitatud olukorraga on välistatud riigihanke seaduse põhimõte, et riigihanked peavad tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise.

Avalik haldus ja poliitika peab olema aus ja näima ausana. See, et omavalitsus formaalselt juriidiliselt korrektse asjaajamisega soodustab kohaliku poliitiku ärisid  ei näi ausa tegevusena.