Indrek Nauri ajaveeb

Uued reeglid korruptsioonivastases võitluses

indrek naur1.aprillist on Eesti õigusmaastik muutunud paljuski, kuna sel päeval hakkas kehtima avaliku teenistuse seadus, mida valmistati ette aastaid. Seoses sellega võeti vastu ka uus korruptsioonivastane seadus. Korruptsioonivastase seadusega ühelt poolt muudeti reeglid selgemaks, teiselt poolt parandati aastate jooksul seaduse rakendamisega leitud vead.

Omavalitsusi puudutavad muudatused.

Kohalikke omavalitsusi puudutavatest muudatustest on kaks kõige märkimisväärset: omavalitsuse osalusega ühingute (sh sihtasutused, omavalitsused) juhtorganite liikmete laitmatu äri-ja erialase reputatsiooni eeldus ja mõjuvõimuga kauplemise ebaseaduslikkuse defineerimine.

Uue korruptsioonivastase seadusega tuuakse sisse laitmatu äri-ja erialase reputatsiooni kriteerium, mis on kehtinud pikemat aega krediidi- ja kindlustusettevõtete juhtorganite liikmete valimisel. Alates 1.aprillist ei tohi juhtida kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingut, - sihtasutust ega mittetulundusühingut isik kellel on ärikeeld, kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti või kellel on selle äriühinguga olulised ärihuvid.

Mõjuvõimuga kauplemine kui omavalitsuse mädapaise.

Seadusandja on kinni lappinud uue korruptsioonivastase seadusega Riigikohtu 30.aprillil 2012.a otsuses kriminaalasjas 3-1-1-23-12 (nn Mati Eliste juhtum) märgitud puudused. Mati Eliste kriminaalasjas asus Riigikohus seisukohale, et mõjuvõimuga kauplemisega  karistamiseks peab olema tuvastatud mõjuvõimuga kaupleja poolt ametiisiku mõjutamise ebaseaduslikkus. Mõjuvõimuga kauplemine on omavalitsustes üks suurimaid mädapaiseid.

On ju üldteada, et omavalitsus on paljudes kohtades suurim tööandja ja kaudselt on vallavalitsuse ning vallavolikogu liige tööandja esindaja. Selline suhe annab võimaluse mõjuvõimuga kauplemisele. Vallavolikogu esimehe palve (millest ei saa keelduda) valla majandusosakonna juhatajale kohelda üht ettevõtjat soodsamalt võrreldes teistega on mõjuvõimuga kauplemine, kuna vallavolikogu esimees saab kaudselt mõjutada majandusosakonna juhataja tegevust. Sellise tegevuse ärahoidmiseks on seadusandja lisanud seadusesse punkti, et üksnes selline mõjuvõimu kasutamine on korruptiivne, mis toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.   

Korruptsiooni vastu võitlemine on keeruline, kuna tegemist on varjatud teoga.

Nagu ütles üks politseijuht, et korruptsioonikuriteod on ühed vähesed, kus politsei peab ise endale tööd otsima.

Loodetavasti regulatsiooni selgus ja lihtsus annab politseile vähem tööd, kuna õiguse adressaadid teavad mis on keelatud ning mis on lubatud.

Mitte ükski aus inimene ei soovi, et konkurents oleks moonutatud ja seetõttu peab omavalitsus teenuse või kauba eest rohkem maksma, seega peab riik ka tõhusamalt korruptsioonivastast võitlust reguleerima ja sellega võitlema.