Indrek Nauri ajaveeb

Kas õiguskindluse printsiip Türil ka kehtib?

Ei tea kas õiguskindluse printsiip Türil ka kehtib?Lugesin 29. detsembril 2012 Järva Teatajast, et Türil valitsevad IRL ja Reformierakond, kes on moodustanud koalitsiooni Türi Vallavolikogus, tegid vana aasta sees kõikidele Türi valla lasteaias käivate lastevanematele ebameeldiva uusaastakingituse ja tõstsid lasteaia osalustasu. Osalustasu määraks on alates 2013. aastast 6,9 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2013 aastal on töötasu alammääraks  320 eurot, seega on osalustasu suuruseks mitte lubatud 20 eurot vaid 22 eurot. Volikogu määrus võeti vastu 27.12.12 ja see jõustub 5 päeva pärast, 1. jaanuaril 2013. Seega jääb lapsevanematele aega uue olukorraga tutvuda 5 päeva.

Artiklit lugedes tekkis deja vu tunne...

…palju ei ole aega möödas, kui IRL ja Reform võtsid 2009. aastal Riigikogus vastu käibemaksuseaduse, millega tõstsid käibemaksumäära 18%-lt 20%-le jättes seaduse avaldamise ja jõustumise vahele 4 päeva.

Seega oli Eesti elanikel (sh ettevõtjatel) aega ettevalmistuda ja teha ümberkorraldusi käibemaksu tõusuks 4 päeva.

Tol korral leidis õiguskantsler Indrek Teder, et käibemaksuseadus on põhiseaduse vastane, kuna õigusakti avaldamise ja jõustumise liig lühike aeg rikub põhiseaduse §-s 10 sätestatud õiguskindluse põhimõtet. Õiguskantsler viitas oma seisukohtades Riigikohtu 2004. aasta lahenditele mis sätestab, et õiguskindluse põhimõte tähendab muuhulgas, et uute regulatsioonide jõustamiseks tuleb ette näha mõistlik aeg, mille jooksul adressaadid saaksid uute normidega tutvuda ning oma tegevuse vastavalt ümber korraldada ja õiguskindlusele vastab olukord, kus riik ei kehtesta uusi regulatsioone meelevaldselt ja nö üleöö.   

Kas õiguskindluse printsiip Türil ka kehtib?