Indrek Nauri ajaveeb

2013 – maamaksu vabastus, kellele?

IRL mind maamaksust ei vabastanud.IRLi üks programmiline lubadus 2011 aastal toimunud valimistel oli maamaksu kaotamine.

Tundsin huvi, kas ma pean alates 2013 oma Tallinna tänaval asuvalt kinnistult tasuma maamaksu. Teadsin, et Tallinnas Savisaare poolt 2012 aastal kohaldatud maamaksuvabastus oli pigem maamaksu tõstmine.

Lugedes 01.01.2013 jõustuvat maamaksuseadust, leidsin, et maamaksu tasumisest vabastatakse :

  1.  maa omanik või teatud juhtudel maa kasutaja.
  2. ühelt hoonestatud elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuselt.
  3. maksuvabastus kehtib linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal.
  4. kuni 0,15 ha /1500m2/ ning
  5. mujal kuni 2,0 ha ulatuses,
  6. kui maaüksusel asuvas hoones on eelnimetatud isiku rahvastikuregistri järgne püsiv elukoht.

Seega et saada alates 2013 maamaksuvabastust pead elama linnas, kuni 1500 ruutmeetrisel krundil ja see peab olema sinu elukoht rahvastikuregistri järgi. 

IRL mind maamaksust ei vabastanud, kahjuks.