Auris Rätsepa ajaveeb

Türi Arengu Sihtasutus häbeneb kohtulahingu tulemust

Vandeadvokaat Indrek Nauri Paide büroo tegi TASA kohtuasjas head töödNii minu poole isiklikult kui ka Türi ajaveebi toimetuse aadressile on seoses Türi Arengu Sihtasutuse (TASA) kohtusaagaga pöördunud mitmed inimesed. Soovitakse teada, et mille üle siis tegelikult vaieldi ja mis oli tegelik tulemus.

Kuna TASA on eiranud kohtus sõlmitud kompromissi punkti 1.5, mis sätestab asjaosalistele keelu anda omapoolseid hinnanguid kompromissile, selle mõtte ja sisu moonutamise eesmärgil, ja on avaldanud "oma nägemuse" kompromissist lausa TASA kodulehel ja lisaks on ka maakonnalehe ajakirjanik Tiit Reinberg moonutanud kompromisskokkuleppest kirjutamisel selle sisu, siis selgituseks avaldan kohtuasja ja sellega seonduva eelloo. 

Kui Türi Vallavalitsuses 2012. aastal võim kesikust reformikaks hakanud Jaan Arvola korraldamisel vahetus ja IRL valla tüüri juurde pääses, siis vahetati välja ka Türi Arengu Sihtasutuse nõukogu, mille uueks esimeheks hääletasid Arnika Tegelmann ja Kristjan Männa Türi kogukonnas lugupeetud Veiko Valangu. Kuuldavasti olevat Veikole antud karm käsk ja ebamugav ülesanne leida põhjus ja vallandada sihtasutust selle asutamisest juhtinud Auris Rätsep, keda Türi Vallavalitsuse varasemad koosseisud on pärjanud tubli töö ja tegevuse eest nii valla maine kujundamisel kui ka suurürituste loomise ja korraldamise eest Türi vallas. Kohaliku IRL-i eesmärkideks oli mugandada TASA mõnusaks rahaliigutamise-pumbaks, mille tegevuse kohta avalikkusele aru andma ei pea ja allutada endale seni poliitiliselt puutumatu kogukonnaleht Türi Rahvaleht. Viimast oli lähenevate KOV valimiste valguses Türi IRL-ile hääletoruks hädasti vaja.

Veikost ei saanud Türi IRL-i mängukanni ja poliittimukat, minu avalik näidishukkamine jäi tema poolt teostamata ja seepärast nimetati kiirelt TASA uueks nõukogu esimeheks Türi IRL-i majanduslikult hästimotiveeritud parteisõdur Kristjan Männa. Veiko ja Türi IRL-i teed läksid mõistagi lahku. Kristjan ei raisanud aega, sest 2013. aasta KOV valimised lähenesid, võim tuli haarata igal rindel totaalselt ja kiirelt nii kultuuri kui ka muudes valdkondades mis valijate valikuid vähegi mõjutada või neid mobiliseerida võinuks. Nii otsustas truu parteisõdur bosside antud käsu mistahes vahenditega kärmelt ära vormistada.

Kiirelt ja lohakalt esitas tandem Männa-Tegelmann mulle vallamaja 2. korrusel pidulikult kaetud suupistelaua taga peetud TASA nõukogu koosolekul absurdseid ja alandavaid süüdistusi misiganes teemadel. Jaburaimaks nende arvukate seas oli süüdistus, et Auris Rätsep ei oleks tohtinud publikumenukat toidufestivali Grillfest viie aasta jooksul Türil üldse korraldada, sest selline tegevus olevat pakkunud samal ajal tema juhitavale sihtasutusele konkurentsi! Koosolekule protokollijana kaasatud vallaametnik Külle Viks kiitis ja noogutas kaasa ning vormistas koosoleku protokolli, mis oli mõistagi juba enne koosoleku algust valmis kirjutatud.

Muude poliitluulude seas süüdistati mind ka selles, et TASA nõukogu olevat maksnud minu juhitavale ettevõttele lepingujärgselt ebaseaduslikku hüvitist, mille kohta oli TASA-ga sõlmitud leping ja mille kohta oli olemas ka TASA nõukogu otsus. Igal täie mõistusega inimesel tekib küsimus: Kuidas saab ettevõtte juhatuse liige olla süüdi milleski, mille otsustaja tema pole? Männa-Tegelmann pidanuks sellise poliitilise soovi ilmnemisel kahtluse alla seadma hoopis Jaan Arvola juhitud TASA kunagise nõukogu otsuse hüvitise määramise osas. Aga kuidas süüdistada oma koalitsioonipartnerit tänu kellele Türi vallas äsja võimule tuldi? Keeruline, et mitte öelda võimatu, kas pole?

Türi IRL-i politrukkide poolt selliselt fabritseeritud vallandamine ja nõukogu koosolekul süüdimatu ülbitsemine mulle ei sobinud ja nii pöördusin Paides tegutsemist alustanud advokaadibüroo Naur & Pärn poole. Algas kohtuasi, millega nõudsin TASA-lt hüvitist. Hüvitise summa ei ole kunagi olnud oluline, vaid ikka põhimõte - sundida kohtu abil TASA tunnistama tehtud vigu.

Kohtuasi lõppes kompromissiga, mille tulemusena TASA maksab Auris Rätsepale hüvitist ja mille dokumendis on kirjas: 1.2 Kostja tasub hagejale ühekordse lõpliku kokkuleppelise hüvitise kohtuvaidluse lõpetamise nimel brutosummas 1098 eurot, millest peetakse kinni seaduses sätestatud maksud, ning kannab netosumma hageja arveldusarvele... Kompromissi tekst on täies mahus avaldatud siin lehel, loo lõpus. http://tyrivald.ee/auris-tyrivald-ee/257-tiit-reinberg-moonutab-kohtumaaruse-sisu.html

Just siis kui võiks arvata, et kohtuasi on lõppenud, hüvitises kokku lepitud ja jõulueelne poliitrahu on hetkeks saabunud ka Türile, järgneb halenaljakas episood: TASA juhatajal on lastud asutuse veebilehele üles riputada selgitus stiilis, et "tegelikult me maksame hüvitist ainult seepärast, et kulukat kohtuprotsessi mitte jätkata, aga mitte seepärast, et oma vigu tunnistame". No tule taevas appi! - nii lolli ja veel avalikku mõttekäiku suudab arvatavalt genereerida ja ettevõtte nimel avaldada ainult mees, kes kogu selle supi kokku keetis. Sihtasutuse juhataja Riina Trumm, kes niigi töötab palehigis lausa kahel vallavalitsuse rahastataval ametikohal korraga, peab sellist sisutut jampsi enda nime all TASA töötajana avaldama. "Õudne, mida kõike inimene raha eest tegema ei pea", võiks siinkohal Riina ja Kristjani mürgeldamist iseloomustada Ivan Orava sõnadega.

Järgmine kord kui näiteks kiiruse ületamisega roolis vahele jääte, siis kirjutage kiirmenetluse protokolli selgituseks: "Olen nõus mulle määratud trahviga ainult seepärast, et mitte kulukat kohtuteed ette võtta, aga ega ma ennast süüdi ei tunnista, aga trahvi maksan tähtajaks ikka ära".Vaadake siis, kas politseiniku nägu jääb tõsiseks:).

Oskus oma vigu tunnistada ja võtta vastu kaotusi väärikalt, see on oluliselt suurem oskus kui maksumaksja rahaga enda ametialast saamatust süüdimatult kinni maksta, sealjuures veebilehel kohmetunult jaburdusi pomisedes. Ei ole teada, kas Türi IRL-i võimuhulludest lakeid sellest kohtusaagast ka midagi õppisid, aga üks on kindel, head ajaveebi lugejad: kui tunnete, et teile on tehtud liiga, siis ärge kõhelge oma õigusi kohtus kaitsmast ja ärge laske end jalge alla talluda, ehk parafraseerides tuntud punklaulu, siis "Rahasumma pole oluline - põhimõte on põhiline!"

Nüüd jääb ainult huviga oodata summa avalikuks tulemist, mille TASA kulutas õigusabi eest tasumiseks riigi rikkaimale advokaadibüroole Sorainen.

Samuti on vastuseta küsimused: Kas TASA-le kui Türi maksumaksja rahastatavale sihtasutusele hüvitab tekitatud hävingu selle autor ehk nõukogu esimees Kristjan Männa või maksab Kristjani kooliraha Türi maksumaksja? Endiselt on vastuseta ka küsimus, et kas maikuus TASA-le Türi Vallavalitsuse poolt lahkelt ja erakorraliselt üle kantud suurem rahasumma läkski Sorainenile teenuse eest tasumiseks või hoopis muudeks põnevateks "ettenägematuteks" makseteks? Küsimusi on rohkem kui üks, sisulisi vastuseid veel mitte ühtegi. Ootame põnevusega ja hoiame ka Türi ajaveebi lugejad arengutega kursis. Seniks aga õnnist jõulurahu!