Auris Rätsepa ajaveeb

Kristjan Männa ja Arnika Tegelmann rikkusid seadust

Türi Arengu Sihtasutuse nõukogu esimees Kristjan Männa (foto Türi IRLi kodulehelt www.koduvaldtyri.ee) Detsembri alguses toimunud Türi Arengu Sihtasutuse nõukogu koosolekul esitasid uued nõukogu liikmed Kristjan ja Arnika minu aadressil väljamõeldud ja absurdseid süüdistusi, vormistades mind juhatuse liikme kohalt tagasi nõukogu liikmete häältega 2:1. Otsusele vastuhääletanud Andres Tšumakov on tänaseks IRLi juhitava vallavalitsuse poolt TASA nõukogus asendatud Jan Raudsepaga.

Suures õhinas "näidishukkamist" läbi viinud Türi IRLi truude parteisõdurite tegevus oli ebaseaduslik ja selles osas tuleb neil nüüd Paide kohtumajas aru anda. Seadused on täitmiseks kõigile, ka Türi politprokuröridele. 

KOHTUMÄÄRUS

Kohus Pärnu Maakohus

Kohtunik Sirje Lahesoo

Määruse tegemise aeg ja koht 15.märts 2013.a Paide kohtumaja

Määruse koostas Ülle Koha

Tsiviilasja number 2-13-10497

Tsiviilasi: Auris Rätsep´a hagi Türi Arengu Sihtasutuse nõukogu 06.12.2012.a otsuse tühisuse tuvastamiseks; juhatuse liikme tasu ja hüvitise ning viiviste nõudes

Hagihind: 6028.86 EUR

Menetlusosalised ja nende esindajad

Hageja: Auris Rätsep, lepinguline esindaja vandeadvokaat Indrek Naur, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kostja: Türi Arengu Sihtasutus, registrikood 90003769, asukoht Kohtu 2 Türi linn Türi vald Järvamaa, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

RESOLUTSIOON

1. Võtta Auris Rätsep´a hagiavaldus Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja menetlusse.

2. Teatada menetlusosalistele hagi menetlusse võtmisest.

3. Toimetada hagiavalduse ärakiri koos lisade ja menetlusse võtmise määrusega kostjale ja menetlusse võtmise määruse ärakiri hagejale kätte.

4. Määrata kostjale tähtaeg hagile vastamiseks 20 päeva alates käesoleva määruse kättetoimetamisest.

5. Selgitada pooltele, et käesoleva vaidluse võib lõpetada kompromissiga, sealhulgas ka kohtuistungit pidamata. Kohtu määrusega kinnitatud kompromiss on samaväärse õigusjõuga kui kohtuotsus ja notariaalselt tõestatud kokkulepe ning seda on võimalik rikkumise korral koheselt sundtäitmisele pöörata.

6. Anda pooltele võimalus ja tähtaeg kompromisslepingu sõlmimiseks ja kohtule esitamiseks 20 päeva alates hagi menetlusse võtmise määruse ärakirja kättetoimetamisest. Poolte kirjalikul taotlusel võib kohus kompromissi sõlmimiseks antud tähtaega pikendada.

7. Selgitada kostjale (hoiatada kostjat), et kohus võib hageja nõusolekul hagi tagaseljaotsusega rahuldada hagiavalduses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses, kui kostjad, kellele kohus on määranud vastamise tähtaja, ei ole tähtaegselt vastanud. Sel juhul loetakse hageja esitatud faktilised väited kostja poolt omaksvõetuks.

8.  Selgitada kostjale (hoiatada kostjat), et kui asja ei lõpetata kompromissiga ja kohus on määranud asjas kohtuistungi, kuid kostjad määratud kohtuistungile ei ilmu, teeb kohus kohale ilmunud hageja taotlusel kas tagaseljaotsuse, lahendab asja sisuliselt või lükkab asja arutamise edasi.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Koha

Konsultant