Auris Rätsepa ajaveeb

Türi valla rahakoti küljes elab puuk?

PuukLugesin Türi valla 2011. aasta majandusaasta aruannet ja endale üllatuseks leidsin sealt huvitavat infot vallavolikogu esimehe Raivo Pinki tegemiste kohta. Siin tabasin ennast mõttelt, et mis küll motiveerib üht näiliselt edukat ettevõtjat tegutsema kohalikus poliitikas. Kas ainult soov arendada omakasupüüdmatult kogukonda või on selle kauni aate varjus ka maisemaid isiklikke ärihuve?

Raivo Pink kirjutab omanimelisel IRLi veebilehel nii: "Ettevõtjana tean, kui keeruline on riigi ja omavalitsuse kassasse teenida raha ning kurb on vaadata, kui seda raha ei osata või ei soovita mõistlikult kasutada. Vallavolikogus tahan kindlasti seista mõistlike otsuste eest. Tahan alati otsuseid vaadata pikema perspektiiviga kui ainult homne päev." http://koduvaldtyri.ee/nimed/raivo-pink/

Oligarh Türi moodi

Kohalikud teavad hästi, kes Türil poliitilisi protsesse suunab ja valda tegelikult juhib. Mõistagi on selleks Raivo Pink, kelle esinukuks on praegune vallavanem Pipi-Liis Siemann. Mõlemad esitavad oma rolli suurepäraselt - staarnukk särab laval ja juht tõmbab niidikesi, millega nukk liigub soovitud suunas ja tegeleb kõige muu hulgas ka rahaliigutamisega nii Türi vallas kui ka Lõuna-Järvamaa Koostöökogus. Viimase näol on tegemist esinuku poolt igati professionaalselt sõpruskonnale lojaalseks arendatud rahamasinaga, aga see on juba teine teema.

Raivo Pink on Türi oligarh. Teatavasti tähendab oligarh vähearvuka valitseva kihi juhti, kes juhib rahaga või ka suure raha nimel, et siis taaskord sellesama rahaga juhtida. Reeglina ei julge oligarhi keegi kritiseerida, tema mõjuvõimu tõttu kogukonnas on kasulikum olla sõber kui vaenlane.

Härra Pink näib eduka ettevõtjana, kuid on see ka tegelikult nii?

Firma rahavood oleksid valla rahata miinuses

Saatsin eelmisel nädalal Türi vallavanemale teabenõude, sooviga tutvuda lähemalt Türi valla ja Raivo Pinkile kuuluva AS Koma Ehitus tehingutega. 12. jaanuari Järva Teataja tegi sellest ka uudise ja vallavanem teatas leheloos, et 2012. aastal pole temateada uusi lepinguid Koma Ehitusega sõlmitud.

Nagu varem ütlesin, siis teabenõuet ajendas kirjutama Türi valla 2011. aasta majandusaasta aruandega tutvumine. Sellest leidsin, et punkti 7.2.6 järgi oli 2011. aastal Türi linna ja Türi valla välisvalgustuse hooldajaks AS Koma Ehitus ja AS-le Koma Ehitus makstakse välisvalgustuse hooldamise eest ühes kuus 1735,30 eurot!

Suurem üllatus oli majandusaasta aruande lisa 22, milles kirjeldatakse tehingud seotud osapooltega ehk vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetega. Selles nimekirjas ei ole mitte ühtegi vallavolikogu ega vallavalitsuse liikmele kuuluvat äriühingut peale Raivo Pinkile kuuluv AS Koma Ehitus.  

Näiteks on Türi vald  2010. aastal teinud AS-ga Koma Ehitus turuhinnast erinevaid tehingud. Sellest võib järeldada, et pakkumisi ei võetud või tehingud tehti suurema hinnaga kui turul pakutav. 2010. aastal on AS Koma Ehitus saanud vallalt 13 000 eurot ja 2011. aastal topelt ehk 26 000 eurot.

Kuna 2012. aasta tehingud AS-ga Koma Ehitus avalikud ei ole, küsisin nende kohta eraldi ja ootan huviga millal ja mida teabenõudele vastatakse.

Peale valla majandusaasta aruande lugemist võtsin välja AS Koma Ehitus 2011. aasta majandusaasta aruande, millest selgub, et AS Koma Ehitus, olles 2010. aastal saanud vallalt 13 000 eurot ja 2011. aastal topelt ehk juba 26 000 eurot, teenib sealjuures ise kahjumit!

2010. aastal oli AS Koma Ehitus kahjum 46 385 eurot ning 2011. aastal juba 70 426 eurot. Veelgi üllatavam on, et rahavood äritegevusest 2011. aastal on ainult 11 625 eurot ja võttes ära vallalt saadud tulud 26 000 eurot on AS Koma Ehitus rahavood miinuses ehk ilma Türi valla rahata läheks Koma Ehitusel raha rohkem välja kui sisse tuleks.

b_300_300_16777215_00_images_stories_auris_tyri_rahavood.jpg

*AS-le Koma Ehitus Türi vallalt antav raha, kahjum ja rahavood aastal 2010 ja 2011.

Peale selle teatab Türi vallale kuuluv OÜ Türi Elamu, et tema koostööpartner on AS Koma Ehitus, kusjuures OÜ Türi Elamu nõukogu liikmeks on Raivo Pink. Peale eeltoodud Türi vallale kuuluva äriühingu on Raivo Pink nõukogu liige veel teises vallale kuuluvas osaühingus - Türi Linnavara. Mõlemast vallale kuuluvast osaühingust saab Raivo Pink ka tasu.

 KOOSTÖÖPARTNERID

OÜ Türi Vesi - vee ja kanalisatsiooni teenus, avariitööd
AS Veolia Keskonnateenused - prügivedu
OÜ SW Energia - soojusenergia tootmine ja jaotamine
OÜ MTC Eesti - turvauste paigaldus ja hooldus
AS Koma Ehitus - üldehitus- ja elektritööd, elektriavariitööd
*Väljavõte OÜ Türi Elamu veebilehelt http://esta.tyri.ee/~elamu/

Raivo Pinkilt kui ettevõtjalt ja volikogu esimehelt oleks huvitav teada saada, kas Türi vald ja vallale kuuluvad äriühingud on AS-ga Koma Ehitus tehinguid tehes järginud kõiki korruptsioonivastases seaduses sätestatud piiranguid, sest Raivo Pink vallavolikogu esimehena ja vallale kuulvate äriühingute nõukogu liikmena on ametiisik korruptsioonivastase seaduse ja karistusseadustiku mõistes.

Samuti oleks huvitav teada kas Türi vald Raivo Pinkiga tehinguid tehes on järginud  riigihangete seaduses sätestatut.

Kõikidele nendele küsimustele loodan vastust saada lähema 30 päeva jooksul.

Täna on selge, et Türi valla makstava rahata oleks AS Koma Ehitus rahavood miinuses ja seega on Pinki ärile tema juhitava valla rahakotist tehtavad maksed väga olulise tähtsusega. Samuti on küsimus, et kas majanduslikult saamatu ärimees, kelle ettevõte teenib heade lepingute juures hoopis kahjumit, on pädev töötama Türi valla Eelarve ja arenduskomisjoni esimehe ametikohal?

Kõige selle juures mõjub IRLi veebilehel Pinki enda kohta kirjutatud promotekst eriti õõvastavalt: "Ettevõtjana tean, kui keeruline on riigi ja omavalitsuse kassasse teenida raha ning kurb on vaadata, kui seda raha ei osata või ei soovita mõistlikult kasutada".

Usun, et vähemalt selles osas on kõik Türi inimesed härra Pinkiga ühel meelel. Mina olen.