Auris Rätsepa ajaveeb

Küsimused Kristjan Männale ja Arnika Tegelmannile

b_300_300_16777215_00_images_stories_auris_green-question-mark.jpg4. detsembril toimus Türi Arengu SA nõukogu koosolek, kus kolmest nõukogu liikmest kaks - Arnika Tegelmann ja Kristjan Männa (IRL) olid teinud kõva eeltööd, et mind sihtasutuse juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda. Nagu arvata võiski, kulges nõukogu koosolek KGB stillis ülekuulamise vormis, kus poliitprokurörideks olid Tegelmann ja Männa, mina olin süüdistatava rollis. Ettemääratud otsusega koosolekult lahkudes tekkisid ka minul kui juhatuse liikmel mõned küsimused ja need krijalikult ka esitasin. Tõsi, vastust ei ole tänaseni saanud ja ega arvatavalt ei saa ka:). Arnikale esitasin viimati küsimusi siis, kui ta Järva Teataja juhi kohalt vallandati, ka neile küsimustele ei ole tänaseni vastust saanud (vaata minu ajaveebis ühte varasemat kirjutist).

Alljärgnev osa palun Küllel protokolli kanda kui juhatuse küsimused kahele nõukogu liikmele:

Kristjan ja Arnika

Kuna tänaseks on selge, et teie tegevus TASA nõukogu liikmetena on suunatud ainult minu ametist tagandamisele (selleks vahendeid valimata), mitte aga TASA tegevuse edendamiseks, siis on ka juhatusel teile kui nõukogu liikmetele küsimused.

Küsimus Kristjanile:

Taustainfo.
Alates üle-eelmisest nädalast oled sa korduvalt pöördunud TASA töötaja poole tungiva palvega leida ja anda sulle minu kohta käivat “komprat” (kompromiteerivat materjali) ja nagu oled küsinud, siis “no kasvõi lehe tiraazhi osas”. Olles TASA nõukogu liige ja nüüd ka esimees, on see räigeim tegu mida terve mõistusega ja aus inimene nõukogu liikme poolt üldse ette kujutada võiks. Sellise teguviisiga teed sa kõik, et TASA hävitada, sh TASAs valitseva hea töise õhkkonna ning paned TASA töötajad äärmiselt ebamugavasse olukorda. Sinu soovitud “kompra” küsimise kohta on olemas tõendid. “Komprat” ei ole sul õnnestunud ega õnnestu TASA töötajatelt hankida sel lihtsal põhjusel, et TASAs aetakse asju ausalt. Lisaks, et sa oma sellise tegevusega õhutad Türi inimeste vahel vaenu, annad sa avaikkusele ühemõttelise signaali sellest, et täidad kas sind ametisse määranud Türi vallavalitsuse või oma partei - Türi IRL juhtide käsku mind iga hinna eest ametist tagandada (Veiko Valang seda funktsiooni täita ei soovinud ja seepärast ka “ise ja isiklikel põhjustel” nõukogu esimehe kohalt mulle teadaolevalt ka tagasi asutus) ja see on ka arusaadavaks põhjuseks miks vähemalt 7 inimest ei ole sinu sõnul soovinud TASA nõukogu liikme ametit sellise etteantud ülesande täitmiseks vastu võtta. Sellest kõigest oli meil reedel sinuga telefonitsi juttu. Kas sa ei ole mõelnud sellele, et sinu häbenematu ja avalik “kompra” nõudmine heidab tugevat negatiivset ja ka poliitilist varju ka sinu tööandjale – Türi vallavalitsusele? Vaadates neid küsimusi mida Arnikaga olete mulle viimase kahe nädala jooksul esitanud, siis on selge, TASA hävitamine ja minu tagasikutsumine on teie ainukeseks tegevuse eesmärgiks, ei muud. On pretsedenditu ja äärmiselt ebanormaalne, et SA uued nõukogu liikmed (A. Tšumakovi kohta see ei käi) selliselt tegutsevad – ma ei ole nõukogu uutelt liikmetelt kuulnud veel ühtegi head ideed kuidas ja mida TASAs arendada või teha, koosolekul ja esitatud küsimustes kõlavad ainult süüdistused, nende seas nii alusetud kui ka jaburad.

Küsimus:
Kas sa TASA nõukogu liikme ja esimehena ei arva, et oma senisest tegevusest tulenevalt peaksid tagasi astuma?

Küsimused Arnikale:

Taustainfo.
Teadaolevalt vallandati sind kevadel ebapädevuse tõttu Järva Teataja peatoimetaja ametikohalt, kuna ei suutnud maakonnalehte kaasaegsel ajakirjandusmaastikul piisavalt hästi arendada. Nüüd juhid endatoodetavat reklaamlehte, mille reklaamikliendid asuvad suures osas ka Järvamaal.

2 küsimust:
1. Kuna TASA kõige olulisemaks ülesandeks on kogukonnalehe väljaandmine ja arendamine, siis kas ebakompetentsuse tõttu vallandatud maakonnalehe endisel peatoimetajal kõlbab sinuarvates kuuluda TASA juhtorganisse? Küsimuse mõte on see, et kas Arnika Tegelmann, kes on Postimehe Gruppi kuuluva maakonnalehe jaoks ebapädev, on piisavalt professionaalne Türi Rahvalehe osas sõna võtma ja otsuseid langetama?

2. Sul on huvide konflikt oma praeguse äri ja Türi Rahvalehega – mõlemad müüvad oma lehte reklaami ja suhtlevad selles osas sama äriklientuuriga, sama ka genereeritavate sisulugude osas. Järelikult ei saa sul olla huvi Türi Rahvalehe parema käekäigu vastu, sest oma äri on ju ikka tähtsam. 

Kas sa ei arva, et peaksid nõukogu liikme kohalt tagasi astuma ja selle koha vabastama mõnele sellisele tublile Türi inimesele, kellel huvide konflikti ei ole ja kes meie hea kogukonnalehe käekäigust ja arengust oleks ka tegelikult huvitatud ja selleks võimeline?