Auris Rätsepa ajaveeb

„Halloo Viljandi, siin Türi! Vahetada Hans Väre Tiit Reinbergi ja Arvo Saadi vastu!”

Arvo Saad (fotol vasakul) Türil, Murumoori Mängumaal (linnakodaniku foto)Kuna loen regulaarselt kõiki maakonnalehti, siis märkasin ka uudislugu Viljandi maakonnalehe Sakala uue peatoimetaja Hans Väre ametisseasumisest. Värske lehejuht  Hans Väre kirjutab: „Kavatsen peatoimetajana rõhuda veelgi rohkem ajakirjanduslikule kvaliteedile, sest lugejad vajavad just seda üha enam. Internetiajastul jõuab inimesteni tohutus koguses teavet, kuid usaldusväärne, oluline ja huvitavalt esitatud info muutub üha haruldasemaks. Ometi pole hea ajakirjanduse koht punases raamatus. Kui mitte mujal, siis «Sakalas» on talle kindlasti kodu.” Väre lausus, et juba Jakobsoni aegadest saadik on «Sakala» tahtnud olla lugejale heaks nõuandjaks igapäevamuredega toimetulekul ja teejuhiks ühiskonnas toimuva analüüsimisel. „Selles suhtes pole midagi muutunud, kuid me peame seda tegema köitvamalt ja läbimõeldumalt kui varem.” Väre lisas, et võtab «Sakala» seniselt peatoimetajalt üle väga heas seisus, mida tõestab ka viimaselt pressipreemiate jagamiselt maakonnalehtede seas saadud kolmikvõit. „Meil on suurepärane kollektiiv, parimad lugejad ja ilus uus kujundus. See kõik loob tugeva platvormi, et edaspidi veelgi põnevamat lehte teha!”

Hans Väre ma isiklikult ei tunne, kuid neid ridu lugedes mõtlesin, et äärmiselt positiivne, eluterve ja professionaalne mõtlemine on sellel mehel – just sellised hoiakud mida maakonnalehe peatoimetajalt üks tänulik lehelugeja oodata võikski.

Uurigem veelkord Sakala peatoimetaja teese ja mõlegem, kas selline leht on meil ka Järvamaal? Või on meil Reinbergi-nägu, sisult üha kollasemaks muutuv maakonnaleht, mis külvab loodetava lugejahuvi hetkeliseks suurendamiseks igal võimalusel kogukonnasisest vaenu peatoimetaja asetäitja isiklikest hoiakutest johtuvalt? Vähemalt Türi-teemade puhul on see juba aastaid nii olnud.

Reinberg ise arvab, et teeb „uurivat ajakirjandust”, kuid pikemas perspektiivis kaob asjalikku ajakirjandust otsivate lugejate ja seejärel ka reklaamiklientide huvi, kollase ajakirjanduse fännid sirvivad Õhtulehte. Kui veelkord tähelepanelikult lugeda, siis ka sellest kirjutab Sakala värske peatoimetaja.

Viimane Reinbergilik Türiteemaline ajakirjanduslik „saavutus” avaldus nädalapäevad tagasi Järva Teataja veebiversioonis gallupina, mille küsimuseks oli „Kas toetate Türi ühe abivallavanema koha kaotamist?”. Kui see ei ole labase ajakirjandusliku demagoogia kõrgpilotaaž, siis mis see on? Tiit ei ole rumal, sarnastele süüdistustele vastab ta alati: „Aga me avaldame ju ka positiivseid uudiseid!”. Sellega on tõepoolest JOKK – aeg-ajalt ilmubki miski uudisnupp või pildike Türi Õunefestivalist, Lillelaadast või muust. Samas teab igaüks, et üks negatiivne nupp kaalub rohkem kui kümme neutraalset või isegi positiivset lugu, halb jääb paremini meelde.

Neljapäeval, 6. oktoobril, avaldas Järva teataja 2. lehekülje päises Türi tantsuõpetaja Arvo Saadi repliigi, milles võrreldakse Türi Rahvalehte Kesknädalaga. Tegemist oli spetsiaalselt Järva teatajas avaldamiseks toodetud repliigi, mitte kontekstist väljarebitud tsitaadiga mõnest ilmunud ajakirjanduslikust loost. Eks endine Keskerakondlane ja Keskerakonna nimekirjas viimaste kohalike valimiste tulemusena Türi turvalisuse komisjonis maandunud Saad teab täpselt mida ta Kesknädala kohta räägib. Reinbergilikule Türivihkajale on ajakirjanikutööd harrastav Arvo Saad aga tõeline leid – ennast eksponeerimata on nüüd võimalus Türi kogukonnalehe pihta tuld anda! (Tõe huvides tuleb öelda, et Arvo Saad kandideeris kevadel Türi Rahvalehe peatoimetajaks, kuid ei osutunud valituks. Samuti nõudis Arvo Saad oma tantsukooli valmiskirjutatud reklaamloo avaldamist Türi Rahvalehes, pidamata paljuks pöörduda vastava nõudmisega ka lehte väljaandva sihtasutuse nõukogu esimehe poole, kusjuures Rahvaleht on tantsukooli tegemisi korduvalt kajastanud ja Türi Arengu Sihtasutus konsulteerinud Arvo Saadi Türi tantsuklubi moodustamiseks ja tegevuse arendamiseks.)

Usun, et Tiitu ei hoia pinges mitte niivõrd sisult ja vormilt kvaliteetne Türi Rahvaleht, mida loeb Türi vallas erinevalt Järva teatajast iga leibkond, vaid eriti käivad närvidele mingid Aivod ja Aurised kes julgevad talle kui Järvamaa meediafüürerile, arvamusliidrile, mainekujundajale ja tõekuulutajale vastu kobiseda ja arvamust avaldada – sellist sorti demokraatia on Tiidu jaoks seninägematu ülbus ja ülbikud peavad saama karistatud, iga hinna eest! Kui tegemist oleks ametnikuga, siis sobiks Tiidu tegemisi iseloomustama termin „Ametiseisundi kuritarvitamine”. Eraettevõtluses on ohjeldav kett pikem, kuniks katkeb juhtide või omanike kannatus, mille ajendiks saab olla majanduslik arusaamine, et töötaja tegevus on hävituslik.

Märtsikuus toimunud Ajakirjanduspreemiate väljaandmisel oli erinevates kategooriates edukas küll Sakala, aga Järva teataja või tema töötajate nimesid ei leia me isegi nominentide seast. Kas ei olegi ambitsioone või on professionaalsel madallennul muud põhjused, see ei ole teada. Ennast on Tiit Reinberg mulle küll kiitnud – ülemused on töötulemustega rahul, lood „müüvad” hästi ja lehe majandustulemused on head.

Ühinenud Ajalehed AS kes annab välja 5 maakonnalehte ongi äriettevõte ja võib-olla eristubki Järva Teataja teistest maakonnalehtedest teadlikult oma tegevtoimetaja radikaalsete ja vaenulike hoiakute avaldamisega, kuid ainsa maakonnalehena on lugejate ees siiski ka moraalne vastutus teha erapooletut ja ausat ajakirjandust nagu Postimehe-grupi trükiväljaannetel see heaks tavaks on olnud.

Kõige selle kohta ütleks Tiit Reinberg oma lemmiksõnadega: „Kui ei meeldi, kaeba kohtusse või Pressinõukogule!”. Neist viimane on Tiidule juba tuttav koht...