Auris Rätsepa ajaveeb

Türi Arengu Sihtasutus häbeneb kohtulahingu tulemust

Loe edasi...Nii minu poole isiklikult kui ka Türi ajaveebi toimetuse aadressile on seoses Türi Arengu Sihtasutuse (TASA) kohtusaagaga pöördunud mitmed inimesed. Soovitakse teada, et mille üle siis tegelikult vaieldi ja mis oli tegelik tulemus.

Kuna TASA on eiranud kohtus sõlmitud kompromissi punkti 1.5, mis sätestab asjaosalistele keelu anda omapoolseid hinnanguid kompromissile, selle mõtte ja sisu moonutamise eesmärgil, ja on avaldanud "oma nägemuse" kompromissist lausa TASA kodulehel ja lisaks on ka maakonnalehe ajakirjanik Tiit Reinberg moonutanud kompromisskokkuleppest kirjutamisel selle sisu, siis selgituseks avaldan kohtuasja ja sellega seonduva eelloo. 

Loe edasi...

Tiit Reinberg moonutab kohtumääruse sisu

Loe edasi...6. novembril kinnitas Pärnu maakohtu kohtunik Sirje Lahesoo Paide kohtumajas kohtumääruse, millega Türi Arengu Sihtasutus kohustub tasuma Auris Rätsepale kompromissiga kokkulepitava summa. Kohtumääruse tekst on avaldatud täies mahus allpool.

Muuhulgas on kohtumääruses kirjas järgmine:

1.5 Pooled kohustuvad mitte avaldama käesoleva kohtuvaidluse ja kompromissi kohta ebaõiget või ekslikku informatsiooni, samuti kohustuvad pooled mitte moonutama kompromissi tingimusi ega esitama kompromissi sõlmimise fakti või selle tingimusi avalikkuse eest selliselt, et see võiks tekitada kompromissi sõlmimise ajendist või sisust ebaõige või eksliku arusaamise.

Kohtusaalis viibis ka Järva Teataja kurikuulus töötaja Tiit Reinberg, kes istungijärgselt avaldas maakonnalehes järgmise artikli:

Loe edasi...

Türi läheb valimistele IRL-i raudses haardes

Loe edasi...Türi valimistulemusi oodata on põnev. Kaks suuremat jõudu - IRL ja SDE võtavad teineteisest mõõtu, Reformierakond naudib Türil traditsiooniks kujunenult kaalukeeleks olemist juhul kui emmal-kummal "suurel" peaks koalitsiooni moodustamiseks partnerit vaja olema. Keskerakonna kasin ja staarideta nimekiri häältearvult siinkandis ilma ei tee, aga kindlat valijaskonda omab ta sellegipoolest. Sel korral on poliitlahingut löömas ka üks tubli üksiküritaja - Heli Koit. Kuigi suurt häältesaaki ja volikogu kohta põlises IRL-i kantsis Türil Helil ilmselt saavutada ei ole, siis Respect igatahes juba pealehakkamise eest, tubli naine! 

Loe edasi...

Kes kuritarvitavad Türi Rahvalehte?

Loe edasi...Aastate eest ennustasin ajaveebi kirjutades, et kui Türil isamaalased võimule pääsevad, siis teevad nende politrukid siinkandis kiire puhastuse vana tuntud repressiivset põhimõtet järgides: vabaneda tuleb erinevates eluvaldkondades kõigist neist, kes valitseva sõpruskonna kommetele ja režiimile ei allu, teisiti mõtlevad või tegutsevad. Nii on ka sündinud, sealjuures vahendeid valimata. 

Loe edasi...

Kuhu kulub siis 5000€ Türi maksumaksja raha?

Loe edasi...See on lihtne ja selge küsimus, mille esitasin Türi Arengu Sihtasutuse juhile Riina Trummile e-maili teel 25. juunil. http://www.tyrivald.ee/auris-tyrivald-ee/216-kuhu-kulub-turi-valla-maksumaksja-raha-tegelikult.html

Sisulist vastust oma küsimusele ei ole ma tänaseni saanud ja nagu värskest Türi Rahvalehest loeme, siis ei ole samale küsimusele vastust saanud ka vallavaolinik Vello Ohu. http://www.tyrivald.ee/vello-tyrivald-ee/225-tasa-rahakasutuse-sihipaerasus-tekitab-kuesimusi-ega-ole-laebipaistev.html Türi Vallavalitsuse vastus voliniku pärimisele on juriidiliselt arusaadav, aga sisult naeruväärne: Meie saame anda teile vastuse siis, kui ka ise saame teada mis otstarbeks seda raha kasutati ja see saab toimuma seejärel kui sihtasutus esitab vallale rahaliste vahendite kasutamise aruande järgmisel aastal. Ehk siis teisisõnu: Vallavalitsus annab lahkesti rahva raha kulutada, aga väidetavalt ei tea mille jaoks ja raha saaja ei pea vajalikuks selgitada, milleks tal 5000€ vaja on. Jube mugav on ettevõtet niiviisi juhtida - kui raha "ootamatult" otsa saab, siis lähen ja küsin omaniku käest lihtsalt juurde. Eraettevõtluses ei ole ükski omanik nii loll, et annaks firmajuhile ilma veenva põhjenduseta rahapataka kulutamiseks, aga avalikus sektoris ei tundu see probleem olevat, vähemalt praeguses Türi Vallavalitsuses mitte.

Loe edasi...

Ka Türi maksumaksjad toidavad edukat advokaadibürood

Loe edasi...

Türi Vallavalitsuse ülalpeetava Türi Arengu Sihtasutuse (TASA) juhataja Riina Trumm ei ole tänaseni vastanud 25. juunil ajaveebi saadetud ja ka viimases Türi Rahvalehes avalikult esitatud küsimusele, et kuhu kulub 5000€ vallalt taodeldud ja 11651€ lahkelt saadud lisaraha. http://www.tyrivald.ee/auris-tyrivald-ee/216-kuhu-kulub-turi-valla-maksumaksja-raha-tegelikult.html 

Teadaolevalt on TASA sõlminud õigusabiteenuse lepingu advokaadibürooga Sorainen, lepingu sisu ja Türi maksumaksja rahast tehtavate maksete suurust ja kohustusi on avalikkuse eest varjatud tänaseni. Teada on vaid see, et TASA tehtav kulu õigusabile on kokkuvõttes kindlasti suurem vaidlusalusest summast, mille osas on TASA seni ka kompromissettepanekust keeldunud. 

Ajaveebi toimetus arvab, et TASA kasutab vallalt saadud 11651 eurot kas osaliselt või täies mahus advokaadibüroole teenuse eest tasumiseks, aga ei taha sellest avalikult rääkida, kuna tegemist on TASAle piinliku kohtuasjaga, mis on tingitud TASA nõukogu esimehe Kristjan Männa ja nõukogu liikme Arnika Tegelmanni 2012. aasta lõpul vormistatud otsustest. Sisuliselt klaaritakse Türi maksumaksja rahaga kahe nõukogu liikme tööpraaki, sest kui praaki ja TASAl muretsemiseks põhjust ei oleks, siis milleks üldse kuulus ja kallis advokaadibüroo?

Soraineni omaniku sissetulekutest loe ja vaata siit: http://www.e24.ee/1297824/aripaeva-advokaatide-dividendide-tabeli-tipus-on-aku-sorainen 

Kuhu kulub Türi valla maksumaksja raha tegelikult?

Loe edasi...Türi Vallavalitsuse ja Türi Arengu Sihtasutuse (TASA) vahel sõlmitud lepingu järgi on neist viimasel kolm lepingulist kohustust: anda välja Türi Rahvalehte, korraldada Türi Õunafestivali ja Türi Kevadfestivali. Nende kohustuste täitmiseks teostab vald TASAle lepingujärged maksed. Loe lepingut siit (PDF).

8. mail esitas TASA juhatuse iige Riina Trumm Vallavalitsusele taotluse, milles viidates "ettenägematutele kuludele", palub kanda tulevaste perioodide arvel TASAle ettemaksuna 5000€. Loe taotlust siit. Selle raha on Vallavalitsus TASAle lahkelt ka lubanud, enamgi veel: maikuu makset on lepingujärgsest 2651 eurost suurendatud lausa 11651 euroni! Hästi elame vallale kuuluvas sihtasutuses põhimõtte järgi: kui raha otsa lõppeb misiganes põhjusel, siis küsime aga juurde palju vaja on. No mis nii viga ettevõtet juhtida kui on lahke ja tundub, et ka rikas omanik. Vaata Vallavalitsuse korraldust siit.

Loe edasi...

Vallavalitsus teeb reklaami, linnukese pärast?

Loe edasi...Eraettevõtjatele on sageli arusaamatud vallaametnike sehkendamised ja ettevõtmised, mille tulemusena ei sünni praktiliselt mingeid väärtusi, on lihtsalt tulemusetud, elukauged või realiseeritud poolvägisi mõne järjekordse toetuse või projektiaruande koostamiseks. 

Loe edasi...

Teabenõue


Loe edasi...Türi Arengu Sihtasutus


22.04.2013

Teabenõue

Türi Arengu Sihtasutuse ja minu vahel on käimas kohtuvaidlus Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas ja olen väga meelitatud, et peate mind nii tugevaks vastaseks, et olete enda esindajaks kohtus palganud Eesti ühe suurima advokaadibüroo Sorainen.

Loe edasi...

Türi võimurid keelustasid Ajaveebi reklaami

Loe edasi...25. jaanuaril vormistas Türi Arengu Sihtasutus (TASA) avaliku kajastuseta põhimõttelise ja sisult märgilise tähtsusega nõukogu otsuse ja seda mitmes mõttes.

Mis on sellise otsuse tegelik eesmärk?

Loe edasi...