Aivo Prüsseli ajaveeb

Erakonna liikmetel on mõtlemine keelatud?

Loe edasi...Inimeste toimetulekust ning võimest katta oma igapäevaseid kulutusi räägitakse iga päevaga järjest enam. Inimeste ostuvõime pidevalt väheneb, seda tänu kaupade, teenuste ning kodukulude järjepidevale suurenemisele. Räägitakse mingist müstilisest keskmisest, mis kahjuks suurema osa inimeste rahakotti raha juurde ei too.

Loe edasi...

Meie senine tegevus annab kindlustunde püstitatud eesmärkide täitumiseks

Loe edasi...Lähenemas on järjekordsed valimised, see on õige aeg kokkuvõtete tegemiseks ning uute sihtide seadmiseks. Türi vald on piisavalt väike, inimesi teatakse ja tuntakse, ebaloomulik tõmblemine enne valimisi muudab võimule pürgijad pigem kaaskodanike naerualuseks. 

Loe edasi...

Õpetajate töötasu ei tohi olla väiksem riigi poolt lubatust

Üks kuu on jälle läbi, lähemal ajal on oodata haridusministri järjekordseid süüdistusi kohalike omavalitsuste aadressil. Miks ei maksa omavalitsused õpetajatele riigi poolt lubatud tasu, jääb paljudele arusaamatuks. Vähemalt võiks seda selgitada Türi valla õpetajatele ja elanikele meie vallas elav Riigikogu liige. Kahjuks saame tema sulest lugeda ainult artikleid, mis räägivad raha jagamisest. On ikka üks tubli naine, tänu temale saab korda teha lasteaedade piirdeaiad ning raha jagub ka paljude muude probleemide lahendamiseks. Mõni võib-olla nii mõtleb, mina küll ei arva, et Riigikogu peab tegelema lasteaia piirete remontimiseks raha eraldamisega. Eesti riigis on kordades tõsisemaid probleeme (kümned tuhanded vaesuses elavad lapsed, suur väljaränne, suurenevad kodukulud, Estonian Airis ja Eesti Energias toimuv), mis vajavad lahendamist. Riigikogu liige Kaia Iva peaks pigem selgitama haridusvaldkonnas toimuvat, maksaks enne õpetajatele esialgu lubatud töötasu välja ning seejärel hakkaks õpetajatele rääkima järjekordsest palgatõusust. Pigem on tegemist järjekordsete valimiseelsete lubadustega, mis pole mõeldudki täitmiseks.

Loe edasi...

Taastame korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni!

Turvalisuse tagamisega seonduvast on viimasel ajal palju räägitud. Pea igapäevaseks on muutunud teated avaliku korra sagenenud rikkumistest, kaklustest, röövimistest, inimeste peksmisest ning avalikes kohtades alkoholi tarvitamisest ja lärmamisest.

Loe edasi...

Hangete korraldamist tuleb oluliselt parandada

Türi vallal on riigihangete plaan. Pean tunnistama, et meie omal ajal selle koostamiseni ei jõudnud. Lootsin, et üks oluline puudujääk vallavalitsuse töös saab nüüd lahendatud. Hangete korraldamine peaks tagama valla rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise ning isikute võrdse kohtlemise.

Loe edasi...

Volikogu liikmele ei pea volikogu tööst osavõtu eest tasu maksma

Järjest vähem on neid inimesi, kes tunnevad uhkust Eesti riigi üle. Suur väljaränne, kümned tuhanded süvavaesuses elavad lapsed, suured kodukulud ning plahvatuslikult kasvanud inimeste hulk, kes ei tule toime kõige elementaarsemate igapäevaeluks vajalike kulude katmisega. Samal ajal kulutame sadu miljoneid teiste riikide abistamiseks, Ajame Eesti asja, matame tohutuid summasid Estonian Airi ning Jordaaniasse ja USAsse. Lahendamist vajavaid probleeme on palju ning neid tuleb pidevalt juurde. Samal ajal koalitsioon inimeste sissetulekute suurendamiseks vahendeid ei leia. Tõsi, õpetajate, politseinike, päästjate, hooldajate, õdede ja arstide tasu mõne protsendi võrra suurendati, kuid ei ole kellelegi saladuseks, et tänu inflatsioonile on inimeste reaalne ostujõud vähenenud. Samal ajal suurenes kõige rohkem Riigikogu liikmete tasu ning seda vaatamata sellele, et Riigikogu liikme tasu on kümme korda suurem kui näiteks hooldajatel. Tasub meenutada, et üks (puudust kannatav) Riigikogu liige elab ka Türi vallas. 

Loe edasi...

Ebaõnnestunud näitemäng avatud, ausast ja demokraatlikust valitsemisest

Türi uus valitsuskoalitsioon on olnud võimul poolteist aastat. Oleks mõistlik lugeda läbi vanad ajalehed ning meenutada volikogu liikmete võimupöörde ajal kõlanud lubadusi ja väljaütlemisi. Julgen kinnitada, et demokraatlikust, avatud ja ausast ning meie kõigi huve arvestavast vallajuhtimisest oleme väga kaugel.

Loe edasi...

Mida mina teeksin teisiti?

Eesti riigis on midagi mäda. Järjest vähemaks jääb neid inimesi, kes tunnevad uhkust Eesti riigi üle. See ei ole see riik, millest aastakümneid tagasi unistasime. Valitsuskoalitsiooni poliitikud räägivad Eesti riigi tohututest edusammudest. Kohati võib jääda mulje, et Eesti ongi jõudnud juba viie rikkama riigi hulka. Paraku on tegemist ainult ühe ilusa muinasjutuga, edu ja jõukus inimesteni jõudnud ei ole. Ainuüksi eelmisel aastal lahkus Eestist ligikaudu üksteist tuhat inimest (rohkem kui on Türi vallas elanikke), kodukulud suurenevad, kümned tuhanded lapsed elavad süvavaesuses, kümned tuhanded inimesed käivad põhikohaga tööl ning saavad selle eest ainult miinimumpalka. Eestis on arestitud üle saja tuhande pangakonto, sest inimesed ei suuda enam võetud kohustusi täita.

 

Loe edasi...

Silmaklappidega edasi ainult isiklikke ja erakonna huve arvestades

Loe edasi...Enne Türi Vallavolikogu koosolekut saatsin Türi Vallavalitsusele ja Türi Vallavolikogu liikmetele kirja, milles selgitasin oma seisukohti Türi Vallavolikogus 27.12.2012 arutusele tulevate küsimuste kohta. Volikogus peaks toimuma küsimuste sisuline arutelu, erinevalt Riigikogust ei tohiks Türi Vallavolikogu muutuda kummitempliks, mis kõik ettevalmistatud eelnõud ilma aruteluta heaks kiidab. Kahjuks toimub meil kõik nagu riigi tasandil. Koalitsiooni hääletusmasin töötab laitmatult ning teistsuguseid arvamusi ja seisukohti keegi kuulda ei taha.

Loe edasi...

Me elame ülepolitiseeritud ühiskonnas

Loe edasi...Eesti riigis toimuvast on viimasel ajal raske aru saada. Inimesed ei suuda enam taluda seda ülbust  ja üleolevat suhtumist, millega meid päevast päeva kostitatakse. ACTA, Töötukassa, õpetajate töötasu või Euroopa stabiilsusmehhanismi aluslepingu ümber toimuv omab tegelikult oluliselt suuremat tähendust. Põhjus on ilmselt selles, et me oleme oma elu ülepolitiseerinud.

Loe edasi...