Tere lugemast Türiteemalist ajaveebi „Türi vald on minu südameasi!"

2011. aasta kevadel loodud ajaveebi on oodatud kirjutama kõik head kaasautorid kellele Türi vallaga seonduvad teemad on hingelähedased ja lähevad korda positiivsed arengud Türi kogukonnas.

Saatke kirjutised ja fotomaterjal või videolingid aadressile  ajaveeb@tyrivald.ee.

Rõõmsat lugemist ja kirjutamist!


Tea, mis kogukonnas toimub!

Kui soovite saada ajaveebi uudiseid, siis saatke tühi e-mail aadressile uudised-subscribe@tyrivald.ee
Ajaveebi toimetuse postitustest saate loobuda, saates tühja e-maili aadressile uudised-unsubscribe@tyrivald.ee

Teabenõue

Loe edasi...Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann

Teabenõue

Käesolev teabenõue on esitatud Avaliku teabe seaduse (AvTS) alusel, mis sätestab avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimaluse üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. AvTS § 5 lg 1 alusel on teabevaldajaks riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutus. AvTS § 9 lg 2 järgi on teabevaldaja kohustatud tagama juurdepääsu neile dokumentidele, millele teabenõudja juurdepääsu taotleb ja millele teabenõudjal on juurdepääs. Teabevaldaja on kohustatud abistama teabenõudjat ja mitte andma teadvalt eksitavat, tegelikkusele mittevastavat või ebaõiget teavet ning kontrollima kahtluse korral väljastatava teabe õigsust ja vastavust tegelikkusele.

Loe edasi...

Silmaklappidega edasi ainult isiklikke ja erakonna huve arvestades

Loe edasi...Enne Türi Vallavolikogu koosolekut saatsin Türi Vallavalitsusele ja Türi Vallavolikogu liikmetele kirja, milles selgitasin oma seisukohti Türi Vallavolikogus 27.12.2012 arutusele tulevate küsimuste kohta. Volikogus peaks toimuma küsimuste sisuline arutelu, erinevalt Riigikogust ei tohiks Türi Vallavolikogu muutuda kummitempliks, mis kõik ettevalmistatud eelnõud ilma aruteluta heaks kiidab. Kahjuks toimub meil kõik nagu riigi tasandil. Koalitsiooni hääletusmasin töötab laitmatult ning teistsuguseid arvamusi ja seisukohti keegi kuulda ei taha.

Loe edasi...

Uusaastakingitusest Türi valla moodi

Loe edasi...Aastavahetus on kingituste tegemise ja saamise aeg. Türi valla noortele peredele osakssaaval kingitusel on aga mõru mekk. Nimelt oli valla lasteaedade kohatasu kuni 31.12.2012 12,8€, mis oli Järvamaal igati keskmise suurus. Kuigi näiteks Väätsa vallas oli see 6,39€ ja Paide linnas 20€. Teistes Järvamaa  valdades jäi kohatasu Türi vallaga ligilähedaselt samasse suurusjärku, pigem oli lapsevanema poolt makstav  sellest veidi väiksem.

Loe edasi...

Kas õiguskindluse printsiip Türil ka kehtib?

Loe edasi...Lugesin 29. detsembril 2012 Järva Teatajast, et Türil valitsevad IRL ja Reformierakond, kes on moodustanud koalitsiooni Türi Vallavolikogus, tegid vana aasta sees kõikidele Türi valla lasteaias käivate lastevanematele ebameeldiva uusaastakingituse ja tõstsid lasteaia osalustasu. Osalustasu määraks on alates 2013. aastast 6,9 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2013 aastal on töötasu alammääraks  320 eurot, seega on osalustasu suuruseks mitte lubatud 20 eurot vaid 22 eurot. Volikogu määrus võeti vastu 27.12.12 ja see jõustub 5 päeva pärast, 1. jaanuaril 2013. Seega jääb lapsevanematele aega uue olukorraga tutvuda 5 päeva.

Artiklit lugedes tekkis deja vu tunne...

Loe edasi...

Appi, ma sain parkimistrahvi!

Loe edasi...Niimoodi on hüüdnud mitmed Türi inimesed, kes on pidanud külastama Tartut, Tallinna või Pärnut ja parkinud auto kohta, kus maaomanik (linn, eraomanik) parkimise eest raha tahab saada. Need kolm suuremat linna on kasutanud seadusest tulenevat võimalust suurendada linna eelarvet parkimismaksu näol.

Parkimistrahviks hüütud trahv on tegelikult kohalik maks (KoMS § 5 p 10) ja see läheb omavalitsuse eelarvesse.

Loe edasi...

2013 – maamaksu vabastus, kellele?

Loe edasi...IRLi üks programmiline lubadus 2011 aastal toimunud valimistel oli maamaksu kaotamine.

Tundsin huvi, kas ma pean alates 2013 oma Tallinna tänaval asuvalt kinnistult tasuma maamaksu. Teadsin, et Tallinnas Savisaare poolt 2012 aastal kohaldatud maamaksuvabastus oli pigem maamaksu tõstmine.

Loe edasi...

Lauri Beekmann: kainema ja tervema ühiskonna nimel

Loe edasi...Alkoholipoliitika teemadel ilmunud lehelugude sirvijatele, viimasel kuul televisiooni vestlussaateid või „Ajavagude“ saadet vaadanute jaoks pole Lauri Beekmanni nimi võõras: nimelt on see türilane vedanud aastaid Eesti karskusliikumist ning võidelnud kainema ja tervema ühiskonna nimel.

Persoonilugu on ilmunud 21.12.2012 Türi Rahvalehes, autor Teet Reier

Loe edasi...

Minul on unistus

Loe edasi...Kunagi oli mul lugeja ja reklaamiostjana unistus paremast Türi Rahvalehest, täna on see täitunud. Arvan, et meie armastatud kogukonnaleht ongi riigis üks paremaid – tekstidelt ja piltidelt sisukas, dünaamilise ülesehituse ning kindlate reklaamimahtude ja reeglitega omavalitsusleht. Täna on Türi Rahvalehte mõtet kirjutada arvamuslugusid ja avaldada lehes reklaami, sest see jõuab kõikide Türi valla elanikeni, lisaks on veebiväljaandel juba rohkem kui tuhat lugejat! Lehe tegevtoimetaja Teet Reier ja kogu Türi Arengu Sihtasutuse (TASA) meeskond on teinud lehe arendamisel head tööd.

Loe edasi...

Tassist kohvist, lasteaia kohatasust ja pedagoogide palkadest

Loe edasi...Novembrikuu istungil arutas vallavolikogu mitut hariduse ja noortega seotud eelnõud. Koalitsiooni häältega lõpetati edukatele noortele preemiate maksmine ning kitsendati õppetoetuse võimalike saajate ringi väga hea õppeedukusega õpilaste väljajätmisega.  Samal ajal tõstsid volinikud üksmeelselt valla eelarvest tasustatavate pedagoogide palgamäära, sest nagu volikogu esimees R.Pink  eelmises RL-s kirjutas: „Oleks kohatu, kui võrreldes aineõpetajatega jääksid valla palgal olevad haridustöötajad kehvemasse seisu." Tõe huvides tuleb siiski öelda, et kuu aega varem koostas vallavalitsus eelnõu, mille kohaselt oleks 2013 aastal pedagoogide töötasu jäänud muutmata. Hariduskomisjoni ettepanekul otsustati volikogu eestseisuses seda eelnõud siiski volikogule mitte esitada.

Loe edasi...

Küsimused Kristjan Männale ja Arnika Tegelmannile

Loe edasi...4. detsembril toimus Türi Arengu SA nõukogu koosolek, kus kolmest nõukogu liikmest kaks - Arnika Tegelmann ja Kristjan Männa (IRL) olid teinud kõva eeltööd, et mind sihtasutuse juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda. Nagu arvata võiski, kulges nõukogu koosolek KGB stillis ülekuulamise vormis, kus poliitprokurörideks olid Tegelmann ja Männa, mina olin süüdistatava rollis. Ettemääratud otsusega koosolekult lahkudes tekkisid ka minul kui juhatuse liikmel mõned küsimused ja need krijalikult ka esitasin. Tõsi, vastust ei ole tänaseni saanud ja ega arvatavalt ei saa ka:). Arnikale esitasin viimati küsimusi siis, kui ta Järva Teataja juhi kohalt vallandati, ka neile küsimustele ei ole tänaseni vastust saanud (vaata minu ajaveebis ühte varasemat kirjutist).

Loe edasi...