Tere lugemast Türiteemalist ajaveebi „Türi vald on minu südameasi!"

2011. aasta kevadel loodud ajaveebi on oodatud kirjutama kõik head kaasautorid kellele Türi vallaga seonduvad teemad on hingelähedased ja lähevad korda positiivsed arengud Türi kogukonnas.

Saatke kirjutised ja fotomaterjal või videolingid aadressile  ajaveeb@tyrivald.ee.

Rõõmsat lugemist ja kirjutamist!


Tea, mis kogukonnas toimub!

Kui soovite saada ajaveebi uudiseid, siis saatke tühi e-mail aadressile uudised-subscribe@tyrivald.ee
Ajaveebi toimetuse postitustest saate loobuda, saates tühja e-maili aadressile uudised-unsubscribe@tyrivald.ee

Avalik küsimus Türi vallavanemale: Kas võlg sai lubatud tähtajaks tasutud?

Loe edasi...Vastavalt Türi Vallavalitsuse istungi protokollile 16.okt 2014 nr 58 on LM Food OÜ võlg Türi vallale 8647,22 eurot seisuga 31.12.2013 ja LM Food OÜ võlg Türi vallale 9715,69 eurot seisuga 15.aug 2014.
 
Miks on võlasummal lastud nii suureks kasvada ja miks nii pika perioodi jooksul ei ole midagi ette võetud? 
 
Vastavalt protokollile on LM Food OÜ võtnud kohustuse tasuda võlg 31.12.2014.
 
Kas võlg Türi vallale sai lubatud tähtajaks tasutud?
 
Lugupidamisega
Heli Koit

Kommentaarid leheloole "Türi vald hakkab kärpima"

Loe edasi...Türi valla koalitsioon ei lagunenud kolm aastat tagasi selle pärast, et oli vaja kärpida, vaid vastsel paidekast reformierakondlasel Jaan Arvolal tekkisid võimuambitsioonid. Kokkuhoiuplaanides oldi tegelikult tookord koalitsioonis ühel meelel. Kui aga lähtuda Raivo Pinki seisukohast, et lagunemise põhjus oli soov kärpida, siis on pisuke segadus, sest tookord opositsiooniline IRL rääkis ka vajadusest kärpida. Uus võim lõpetas aga kohe igasugused kärpeplaanid. Vahepeal on aga kolm aastat mööda läinud, olukord on hullem. Ja tehtud ei ole IRL võimu poolt suurt midagi. 

Loe edasi...

Keelualade seadmisest lastele

Loe edasi...Iga vastutustundlik lapsevanem annab oma parima, et hoida oma lapsi ohu eest. Sama peaks puudutama ka halbade mõjutajate osas. Me peaksime kaitsma oma lapsi telesaadete, arvutimängude ja teatud muusika eest, mis võivad kahjulikult mõjutada lapse arengut.Lapsed ei tohiks ka mängida mänguasjadega, mis muudavad vägivalla ja tapmise mänguliseks ja tavaliseks. On ju iseenesest mõistetav, et lapse isikuomaduste kujunemisel mängivad olulist rolli ka kõik need välised mõjutajad, mis pealegi sisustavad sageli nii olulise osa lapse päevast. Ka Lastekaitse seadus ütleb näiteks, et “Eesti Vabariigis on keelatud toota ja müüa mänguasju, mis imiteerivad inimeste ja teiste elusolendite hävitamise vahendeid.” Kahjuks on selliseid mänguasju meie lastepoodides väga palju.

Loe edasi...

Türi vald head reklaami ei vaja?

Loe edasi...14.-16. veebruarini Eesti Näituste Messikeskuses toimunud rahvusvahelist turismimessi Tourest külastas 36 000 reisihuvilist. Messil osales 482 eksponenti 24-st riigist, nende seas arvukalt Eestimaa suuri ja väiksemaid omavalitsusi, kes tutvustasid huviväärsusi ja sündmuseid mis külla kutsuvad. Erinevalt varasematest aastatest Türi vald messil ei osalenud. Miks? Sellele küsimusele Türi Vallavalitsusel vastust ei ole. 

Takerdunud alkoholipoliitikast passiivse joomise valguses

Loe edasi...Kui interneti kommentaariumitest võib eestlaste arusaamiste ja suhtumiste kohta midagigi järeldada, siis on selge, et vähemalt üks osa inimestest näeb eestlaste alkoholitarvitamist puhtalt isikliku asjana, millesse pole kellelgi teisel asja. See üks määratlemata hulk kodanikke on tõenäoliselt ka ise alkoholi tarvitajad ning ehk isegi üle keskmise koguseid manustavad inimesed. See teatud retoorika «mida sina, karsklane, tuled mulle ütlema, kuidas mina pean oma elu elama» viitab üsna selgelt kaitserefleksile ehk järelikult puudutas mingi tekst või uudis konkreetse lugeja isiklikku eluviisi.

Loe edasi...

Tiit Reinbergi kirjutisele annab hinnangu Pressinõukogu

Loe edasi...Detsembrikuus esitas Türi valla kodanik Indrek Naur Pressinõukogule kaebuse Järva Teataja ajakirjaniku Tiit Reinbergi sulest 1. oktoobril ilmunud kirjutise kohta. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab teda laimavaid ja tõele mittevastavaid fakte. Kaebus tuleb Pressinõukogus arutusele peatselt.

Teeadaolevalt on Pressinõukogul tulnud ka varem Reinbergi kirjutistele hinnanguid anda.

Heli Koit avas maalinäituse

Loe edasi...„2010 aasta sügisel otsisin endale hobi tasemel maalikursust ja sattusin Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia kodulehele. Seal pakuti harrastajatele sügisest kevadeni kestvat kursust, kus saadi kokku korra nädalas ja kursuse pealkirjaks oli Maalimaailm,” rääkis Koit.
„Algas see kursus pliiatsijoonistuste tegemisega, edasi tulid akvarellimaal, akrüülmaal, õlimaal ja kevadel lõpetasime kollaažiga. Tore oli see, et juhendajateks olid samad õppejõud, kes annavad tunde ka Eesti Kunstiakadeemias õppijatele: Tiiu Pallo-Vaik, Sirja-Liisa Eelma, Urve Dzidzaria, Mall Nukke, Soho Fond", lisas ta.

Näitusel olevad tööd ongi valminud selle kursuse käigus ning näitus jääb avatuks 9. veebruarini.

Türi Arengu Sihtasutus häbeneb kohtulahingu tulemust

Loe edasi...Nii minu poole isiklikult kui ka Türi ajaveebi toimetuse aadressile on seoses Türi Arengu Sihtasutuse (TASA) kohtusaagaga pöördunud mitmed inimesed. Soovitakse teada, et mille üle siis tegelikult vaieldi ja mis oli tegelik tulemus.

Kuna TASA on eiranud kohtus sõlmitud kompromissi punkti 1.5, mis sätestab asjaosalistele keelu anda omapoolseid hinnanguid kompromissile, selle mõtte ja sisu moonutamise eesmärgil, ja on avaldanud "oma nägemuse" kompromissist lausa TASA kodulehel ja lisaks on ka maakonnalehe ajakirjanik Tiit Reinberg moonutanud kompromisskokkuleppest kirjutamisel selle sisu, siis selgituseks avaldan kohtuasja ja sellega seonduva eelloo. 

Loe edasi...

Türi Talunike Liidu liikmed osalesid Eestimaa Talupidajate Keskliidu Kongressil

Loe edasi...27.novembril kogunesid talupidajad üle Eesti Tallinnasse, et kaitsta oma huve uues Eesti maaelu arengukavas  (MAK 2014-2020), mis on seotud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga.  Arengukaval on erakordselt suur mõju nii põllumajandusele kui ka maapiirkondade arengule laiemalt.

Kongressil võeti ühiselt vastu deklaratsioon „Taludeta pole maaelu“, et kindlustada Eesti talude ja maaelu tulevik piisaval määral. Põllumajandusministeeriumil paluti eelnõusse sisse viia järgmised põhimõttelise tähtsusega muudatused:

Loe edasi...

Türi volikogusse jõudev eelnõu tekitab küsimusi

Loe edasi...Poolteist kuud tagasi meenutasin lugejatele Türi vallavolikogu 20 aasta taguseid valimisi ja tegevusi. Lubasin siis, et vaatamata sellele, et enam volikokku ei kandideeri, jälgin edaspidi huviga koduvallas toimuvat.

Seni on volikogu uus koosseis pidanud kaks istungit. Mõlemad on kulgenud ootuspäraselt: erinevalt Paidest on koalitsiooni kokkulepped pidanud, hääletusmasin on töötanud tõrgeteta ning tähtsad positsioonid on jaotatud nii, nagu kavandatud.

Volikogu kolmanda istungi eel on minu poole pöördunud murelikud haridusvaldkonna inimesed, mis omakorda on mind sundinud volikogu liikmete poole pöörduma.

Loe edasi...